Apartamenty Sztabin

Liczba ofert: 0

O miejscowości Sztabin

Sztabin to duża wieś położona nad Biebrzą. Powstała jeszcze przed 1598 rokiem, przy przeprawie przez Biebrzę, na trakcie Augustów - Knyszyn. Założył ją Adam Chreptowicz. Pod koniec XVII wieku zaczęto przekształcać ją w ośrodek miejski. 

Nazwa Sztabin została dopiero wprowadzona przez Joahima Chreptowicza. 

Do dziś w miejscowości zachował się układ rynku z XVIII wieku, przy którym znajduję się piękny neogotycki kościół pw. św. Jakuba  z 1910r. Na  cmentarzu znajduję się Pomnik Joachima Chreptowicza, który wykonał Karol Brzostowski. W 1990 r. przed kościołem mieszkańcy postawili pomnik  Karola Brzostowskiego.

W sztabińskiej części Biebrzańskiego Parku Narodowego znajdują się unikalne zespoły roślinności bagiennej, rozlewiska i starorzecza. Są one niewątpliwie rajem dla różnych gatunków roślin i zwierząt. Bagna są świetnym miejscem lęgowym wielu gatunków ptaków. To teren ten jest bardzo atrakcyjny dla wędkarzy, w wodach Biebrzy, jej dopływach oraz Kanale Augustowskim występuje aż 36 gatunków.
Na terenie gminy Sztabin są dwa rezerwaty przyrody:
Kozi Rynek - florystyczny - z lasem łęgowym oraz naturalnym kompleksem charakterystycznym dla Puszczy Augustowskiej.
Kuriańskie Bagno - florystyczno - faunistyczny - obszar o unikalnej geomorfologii, naturalnych, rzadko spotykanych zbiorowiskach leśnych oraz stanowiskach wielu rzadkich i chronionych roślin i zwierząt.

Zabytki:

- układ urbanistyczny miejscowości Sztabin z XVIII w.;

- kościół gotycko - renesansowy z lat 1584-89 w Krasnymborze, najstarszy na Suwalszczyźnie;

- kaplica cmentarna murowana z I poł. XIX w. w Krasnymborze;

- resztki fundamentów dawnego klasztoru bernardynów z XVII w. w Krasnymborze;

- kościół z 1910r. w Sztabinie;

- pomnik żeliwny Joachima Chreptowicza, dziadka Karola Brzostowskiego w Sztabinie;

- dworek Karola Brzostowskiego z 1835r. otoczony parkiem w Cisowie;

- drewniany kościół z 1780r. w Jaminach;

- kapliczki przydrożne z XIX w. w Jaziewie, Wrotkach, Lipowie i Mogilnicach.