Noclegi Narew

Liczba ofert: 1
(0 opinii)
Hajdukowszczyzna, 12 , Podlasie
Kategoria: Agroturystyka Hajdukowszczyzna

O miejscowości Narew

Narew - wieś w Polsce, położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Narew, na lewym brzegu rzeki Narew, przy drodze wojewódzkiej nr 685. Obszar gminy Narew zlokalizowany jest pomiędzy dwoma parkami narodowymi: Białowieski Park Narodowy oraz Narwiański Park Narodowy.

Narew to dawne miasto królewskie, otrzymało prawa miejskie w 1529 roku na mocy prawa magdeburskiego. Miejscowość ta pełniła rolę stacji postojowej, która była przeznaczona dla władców podróżujących między Koroną a Litwą. Miasto rozwijało się dynamicznie do końca XVII wieku. Niestety w 1934 roku miasto Narew utraciło swoje prawa miejskie, w wyniku upadku gospodarczego. Obecnie Narew zamieszkuje około 1500 mieszkańców. 

Atrakcje:

*Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Stanisława Biskupa Męczennika - jest to zabytkowa świątynia, ufundowana przez króla Zygmunta Starego i jego małżonkę królową Bonę w 1528 roku. Znajduje się on na wzgórzu niedaleko rzeki Narew. Świątynię odbudowano w latach 1738-1748, ponieważ groziło niebezpieczeństwo zawalenia się świątyni ze starości. Do dziś z pierwotnego kościoła przetrwały dwa obrazy malowane na desce, przedstawiające sceny Ukrzyżowania, datowane na II połowę XVI wieku oraz obraz Matki Boskiej Hodigitri z XVII wieku. Na terenie parafii znajduje się także mała kapliczka na starym cmentarzu w Narwi. Kościół jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury drewnianej w regionie,

*Cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - znajduje się w centrum miasteczka i jest z XIX wieku. Konstrukcja cerkwi została wzniesiona na planie krzyża w węższym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium i dwoma prostokątnymi zakrystiami. W części zachodniej znajduje się kruchta zwieńczona dzwonnica. W 1990 roku w cerkwi wybuchł pożar. Zostało spalone całe wnętrze świątyni. Dzielni parafianie szybko odrestaurowali spalone wnętrze wraz z ikonostasem i nowymi ikonami.  Cerkiew została konsekrowana w 1994 roku,

*Muzeum Wsi - znajduje się ono przy ulicy Dąbrowskiego i jest własnością Pana Mariana Święckiego. Muzeum opiera się na prywatnych zbiorach Pana Święckiego.  Zgromadzone przez niego stare narzędzia, wykorzystywane niegdyś w gospodarstwach rolnych, przedmioty codziennego użytku takie jak gliniane garnki,  kołowrotek, maszyna do szycia, żelazka, a także pracownie dawnych rzemieślników.