Noclegi Piekary Śląskie

Liczba ofert: 0

O miejscowości Piekary Śląskie

Piekary Śląskie - jest to miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, na Górnym śląsku, w województwie śląskim, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Piekary Śląskie wchodzą w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Pierwsza wzmianka o Piekarach pochodzi z 1253 roku. Pierwsze zapisy nazwy wsi w dokumentach średniowiecznych brzmiały Pecare, a później Peccari theutonicale. W okresie międzywojennym do 1934 roku obowiązywała nazwa Wielkie Piekary lub Piekary Wielkie. 1 kwietnia 1934 roku Wielkie Piekary połączono z Szarlejem w gminę Szarlej-Wielkie Piekary. 3 września 1935 roku nazwę zmieniono na Piekary Śląskie. W latach 1939-1945 przywrócono podwójną nazwę gminy w niemieckiej wersji językowej - Scharley-Deutsch Piekar.

Miejscowość posiada ustrój miejski od 1 stycznia 1940 roku, który z powodu okupacji niemieckiej został wprowadzony w życie dopiero dnia 13 lutego 1947 roku z mocą wsteczną od 1 stycznia 1947 roku. Piekary Śląskie są od XVII wieku ośrodkiem pielgrzymkowym oraz jednym z głównych w Polsce ośrodków kultu maryjnego z obrazem Matki Boskiej Piekarskiej. Miasto uznawane jest przez wielu za duchową stolicę Górnego Śląska.

Atrakcje:

*Bazylika w Piekarach - Kościół NMP i św. Bartłomieja. W centrum miasta stoi bazylika z XIX wieku, z dwoma wysokimi wieżami, otoczona murem z rzeźbami apostołów. To słynne Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, do którego pielgrzymują pątnicy z całego Śląska, do cudownego Obrazu Matki Bożej. Zimą na Rajskim Placu przy Bazylice oiwstaje żywa szopka,

*Piekarska Kalwaria - kalwaria powstała pod koniec XIX wieku obok bazyliki. Park kryje kaplice różańcowe i drogę krzyżową, cudowne źródełko oraz piękny neogotycki kościół kalwaryjski. To właśnie tutaj każdego roku przybywa tysiące pielgrzymów. W Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Poza tymi głównymi świętami odbywa się mnóstwo mniejszych pielgrzymek, zorganizowanych i prywatnych. Pielgrzymów wchodzących na kalwaryjskie wzgórze wita Jan Paweł II, rzeźbiona postać niestrudzonego pielgrzyma do Pani Piekarskiej i najznamienitszego piekarskiego Honorowego Obywatela,

*Kościół kalwaryjski Przemienienia Pańskiego - neogotycka budowla z XIX wieku. Obecnie jest to kościół parafialny Zmartwychwstania Pańskiego,

*Kościół Świętych Piotra i Pawła - kościół wzniesiony w latach 1898-1899 w stylu neogotyckim,

*Kopiec Wyzwolenia w Piekarach - patriotyczne miejsce pamięci upamiętniające powstania i powstańców śląskich,

*Schrony bojowe w okolicach Piekar Śląskich - schrony z okresu II Wojny Światowej.