Noclegi Pacanów

Liczba ofert: 0

O miejscowości Pacanów


PacanówPacanów jest słynną miejscowością w całej Polsce, jest położonawojewództwie świętokrzyskim, na Ponidziu.

"W Pacanowie kozy kują, więc koziołek mądra głowa, błąka się po całym świecie, aby dojść do Pacanowa" - Kornel Makuszyński.

Pacanów się rozsławił dzięki "Przygodom Koziołka Matołka" Kornela Makuszyńskiego, a także Europejskiemu Centrum Bajki im. Koziołka Matołka.

W Pacanowie wszędzie zobaczymy Koziołka, wzięło się to stąd, że niegdyś w Pacanowie żyła rodzina kowali o nazwisku Kozy, którzy bardzo wcześnie rozpoczynali pracę, a ich stukanie budziło mieszkańców i oznaczało początek dnia.

Wtedy mówiono "wstawajcie bo już Kozy kują" i stąd się wzięło powiedzenie "w Pacanowie kozy kują".Atrakcje w PacanowieEuropejskie Centrum Bajki w Pacanowie

Atrakcyjny park rozrywki dla dzieci, w którym Koziołek Matołek gra "pierwsze skrzypce", ale nie tylko, mieści się tam piękny teren spacerowy i odpoczynkowy, inne postaci z bajek, słynne cytaty, amfiteatr, w środku oryginalnego budynku odbywają się ciekawe warsztaty i zajęcia edukacyjne dla dzieci.Ratusz w Pacanowie

Współczesna budowla ukształtowana na wiek XIX, ratusz posiada symbol miasta - kozę.Rynek w Pacanowie

Plac główny z postaciami z bajek oraz Koziołkiem Matołkiem, którego często można spotkać w mieście.Kościół Św. Marcina z Tours w PacanowieKościół Św. Marcina w Pacanowie na Ponidziu stanowi Sanktuarium Jezusa Konającego.

W 2008 roku decyzją papieża Benedykta XVI świątynia została wyniesiona do rangi Bazyliki Mniejszej.

Pierwszy kościół został tu postawiony w latach 1109-18 przez biskupa krakowskiego Maura.

W XIII wieku akt erekcji został odnowiony przez biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża.

W 1610 roku powstała kaplica Św. Anny, której kult jest żywy do dziś.

Szczególnie widoczny jest kult krzyża, który poprzez nabożeństwa piątkowe rozpoczął się w 1615 roku.

Wtedy umieszczono w kościele figurę Pana Jezusa ukrzyżowanego przeniesioną ze spalonego kościoła przyszpitalnego.

Wkrótce też w kościele Św. Marcina dobudowano kaplicę Pana Jezusa.

W 1657 roku podczas potopu miasto i kościół uległy spaleniu, ale szybko świątynię odbudowano.

Później kościół jeszcze kilka razy płonął, jednak za każdym razem cudowna kaplica Jezusowa cudownie ocalała.

Sanktuarium Pana Jezusa Konającego w Pacanowie jest otwierane rano o godzinie 6.30, a zamykane o godzinie 19.00.

Uroczyste odsłonięcie Krzyża Pana Jezusa Konającego ma miejsce przed Mszą Św. poranną, natomiast zasłonięcie po Mszy Św. wieczornej.PacanówPacanów is a famous place in the whole of Poland, it’s located in Świętokrzyskie Province, in Ponidzie.
"In Pacanów, goats are being bred, so the goat's wise head wanders around the world to get to Pacanów". - Kornel Makuszyński.
Pacanów became famous thanks to "Koziołek Matołek's Adventures" by Kornel Makuszyński and the Koziołek Matołek European Tale Centre.
In Pacanów Koziołek can be seen everywhere.

The reason for that is that once upon a time, there lived in Pacanów a family of blacksmiths called Kozy, who started their work very early.
At that time they used to say: "Get up because the Goats are already smithing" and that is where the saying "In Pacanów the Goats are smithing" comes from.Attractions in Pacanów
European Tale Centre in Pacanów
An attractive amusement park for children where Koziołek Matołek (Matołek the Billy Goat) plays the first fiddle but not only.

There is a beautiful walking and resting area, other fairy tale characters, famous quotes, an amphitheatre.

Inside the original building, interesting workshops and educational activities for children are held.


Pacanów City Hall
A contemporary building shaped for the 19th century, the City Hall has a symbol of the town - a goat.


Market Square in Pacanów
The main square with fairy tale characters and Koziołek Matołek (Matołek the Billy Goat) who can often be found in the town.


St. Martin of Tours Church in Pacanów
St. Martin of Tours Church in Pacanów in Ponidzie region is a Sanctuary of the Equestrian Jesus.
In 2008, by Pope Benedict XVI's decision, the church was elevated to the rank of Minor Basilica.
The first church was erected here in the years 1109-18 by the bishop of Cracow Maur.
In the 13th century the act of erection was renewed by the bishop of Cracow, Iwo Odrowąż.
In 1610 the chapel of St. Anne was built, whose cult is still alive today.
Particularly evident is the cult of the cross, which through Friday services began in 1615.
It was then that a statue of the crucified Jesus was placed in the church, transferred from a burned hospital church.
Soon a chapel of Lord Jesus was added to St. Martin's church.
In 1657 during the Deluge the city and the church were burnt down, but were quickly rebuilt.
Later the church burned several more times, but each time the miraculous Chapel of Jesus miraculously survived.
The Sanctuary of Jesus Christ in Pacanów is opened in the morning at 6.30 am and closed at 7 pm.

The ceremonial unveiling of the Cross of Jesus Christ in Exile takes place before the morning Mass and the unveiling after the evening Mass.


Agroturystyka Pacanów Pensjonaty Pacanów Hotele Pacanów Camping Pacanów Apartamenty Pacanów Ośrodki wypoczynkowe Pacanów Kwatery Pacanów Domki Pacanów Hostele Pacanów Motele Pacanów SPA Pacanów Uzdrowiska Pacanów Schroniska Pacanów Stancje Pacanów Internaty Pacanów Zajazd Pacanów Wille Pacanów Noclegi pracownicze Pacanów Pola namiotowe Pacanów Pokoje gościnne Pacanów Ośrodki wczasowe Pacanów Kategoria testowa Pacanów Domy do wynajęcia Pacanów