Noclegi Bobolice

Liczba ofert: 0

O miejscowości Bobolice

BoboliceBobolice jest niewielką miejscowością położoną w województwie śląskim, w północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej, na popularnym czerwonym Szlaku Orlich Gniazd.Zamek w Bobolicach

Zamek Bobolice powstał w średniowieczu za panowania Kazimierza Wielkiego jako system obronny orlich gniazd, który chroni zachodniej granicy państwa.

Warownia w Bobolicach została zniszczona podczas potopu szwedzkiego i nigdy już nie odzyskała swego blasku aż do dzisiaj.

Obecnie XIV-wieczna warownia została całkowicie zmodernizowana, w jej wnętrzu powstało Muzeum udostępnione dla turystów.

Obok zamku stoi stylowa Restauracja Zamek Bobolice, a także Hotel Zamek Bobolice.

Do królewskiego Zamku Bobolice z pobliskiego parkingu można dojść powstałą niedawno elegancką ścieżką lub poprzez Bramę Laseckich - ogromną skałę z otworem powstałym w wyniku erozji.Skałki Mirowskie i Bobolus Jurajski

Do Bobolic jest blisko z okolicznych miejscowości - Mirowa z ruinami zamku czy Kroczyc - jednego z centrów wspinaczkowych na Jurze.

Z Mirowa prowadzi interesujący szlak poprzez malownicze Skałki Mirowskie, fragment czerwonego Szlaku Orlich Gniazd.

Na tym szlaku w Jaskini Stajnia zostały odkryte zęby neandertalczyka, którego nazwano Bobolusem Jurajskim.

Warto wybrać się w te rejony, jest to idealne miejsce na weekendowy, czynny wypoczynek dla całej rodziny, gdzie znajdują się szlaki turystyczne, warownie, jaskinie i skały o fantastycznych kształtach.BoboliceBobolice is a small city in the Silesian Voivodeship, in the northern part of Jura Krakowsko-Częstochowska, on the popular red Eagle's Nest Trail.Bobolice Castle

Bobolice Castle was built in the Middle Ages under the rule of Casimir the Great as a defense system of the Eagles' Nests, protecting the western border of the country.

The stronghold in Bobolice was destroyed during the Swedish Deluge and has never regained its splendour to this day.

Today the 14th-century stronghold has been completely modernized and its interior houses a museum open to tourists.

Next to the castle stands the stylish Bobolice Castle Restaurant and Bobolice Castle Hotel.

Bobolice Royal Castle can be reached from the nearby parking lot via a recently created elegant path or through Laseckich Gate - a huge rock with an opening created by erosion.Mirowskie Rocks and Jurassic Bobolus

Bobolice is not far from the surrounding cities of Mirów with its castle ruins or Kroczyce - one of the climbing centers of the Jura region.

From Mirów an interesting trail leads through the picturesque Mirowskie Rocks, a fragment of the red Eagle's Nest Trail.

On this trail, in the Stajnia Cave, the teeth of a Neanderthal man were discovered, the man was named Bobolus Jurassicus.

It’s worth visiting this region, it is an ideal place for a weekend active rest for the whole family, where there are hiking trails, strongholds, caves and rocks of fantastic shapes.