Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

ul. al. Warszawska 96
20-400 Lublin
Tel. 81 533 85 13

Opis

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.Muzeum Wsi Lubelskiej to bardzo ciekawy i ogromny Skansen w Lublinie, który otwarto w 1979 roku.

Skansen został podzielony na 7 sektorów - Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Powiśla, Podlasia, Nadbuża oraz obszar dworski i miasteczkowy.

W lubelskim Skansenie można cały dzień spacerować ścieżkami prowadzącymi od chatki  do chatki, podziwiać ich wnętrza, a także zwierzęta gospodarskie.

W Muzeum znajdują się obiekty sakralne - drewniany kościół, cerkiew i cmentarz.

Do zwiedzania zachęca ogromny wiatrak, dworek oraz ciekawa i unikatowa zabudowa małomiasteczkowa.

Obok ekspozycji stałych Skansen organizuje wystawy czasowe i ciekawe imprezy plenerowe, które nawiązują do tradycji i obowiązków życia na wsi w ciągu roku.

Ciekawą imprezą w Muzeum Wsi Lubelskiej jest Jarmark Koński, który nawiązuje do tradycji jarmarków końskich z lat 30. XX wieku.
The Lublin Village Museum in Lublin.


The Lublin Village Museum is a very interesting and huge Open Air Museum in Lublin, which was opened in 1979.
The Open Air museum was divided into 7 sectors - Lublin Upland, Roztocze, Powiśle, Podlasie, Nadbuz and manor and town areas.
In Lublin's Open Air Museum you can walk all day long along paths leading from hut to hut, admire their interiors and farm animals.
In the museum there are religious buildings - a wooden church, an Orthodox church and a cemetery.

A huge windmill, a manor house and interesting and unique small-town buildings encourage visitors to explore the area.
In addition to permanent exhibitions, the Open Air Museum organizes temporary exhibitions and interesting outdoor events, which refer to the traditions and duties of rural life during the year.
An interesting event in the Open Air Village Museum is the Horse Fair, which refers to the tradition of horse fairs in the 1930s.


Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. al. Warszawska 96
20-400 Lublin
Tel. 81 533 85 13

Zobacz również

Popularne miejscowości