Kaplica Jaszczurówka

Kaplica Jaszczurówka
Kaplica Jaszczurówka

ul. Jaszczurówka 38
34-500 Zakopane
Tel. 18 206 10 19

Opis

Kaplica Jaszczurówka.Kaplica Najświętszego Serca Jezusa w Zakopanem nazywana także Kaplicą na Jaszczurówce.

Zaczęto ją budować w 1904 roku, poświęcono w 1907 roku.

Budowla powstała wg projektu Stanisława Witkiewicza, leży na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

Kaplica jest przykładem wspaniałego stylu zakopiańskiego.

Na dachu umieszczono niewielką wieżyczkę, na której szczycie znajduje się dzwon.

Drewniany ołtarz główny w kaplicy przypomina góralską chatę, wnętrze jest ozdobione witrażami zaprojektowanymi przez Witkiewicza, przedstawiające Matkę Bożą Częstochowską i Ostrobramską oraz herby Polski i Litwy.

Ołtarze boczne wykonane są z drewna, pochodzą z lat 50-tych XX wieku.

Kapliczka w Jaszczurówce to piękny, zabytkowy obiekt, który koniecznie trzeba odwiedzić będąc w Tatrach.

Miejsce, w którym stoi kaplica nazywa się jaszczurówka od żyjących tu salamander plamistych, które górale nazywają "jaszczurami".
The Chapel of Jaszczurówka.
The Chapel of the Sacred Heart of Jesus in Zakopane also known as the Chapel at Jaszczurówka.

Its construction began in 1904 and was consecrated in 1907.

The building was designed by Stanisław Witkiewicz, is located on the Wooden Architecture Route in Małopolska.

The chapel is an example of the magnificent Zakopane style.

On the roof there is a small turret, on top of which there is a bell.

The wooden main altar in the chapel is reminiscent of a highlander's cottage, while the interior is decorated with stained glass windows designed by Witkiewicz, depicting Our Lady of Czestochowa and Ostrobramska coats of arms of Poland and Lithuania.

The side altars are made of wood and date from the 1950s.

The chapel in Jaszczurówka is a beautiful, monumental building that you must visit when you'll be in the Tatra Mountains.

The place where the chapel stands is called jaszczurówka after the spotted salamanders living here, which the highlanders call "lizards". 

Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Jaszczurówka 38
34-500 Zakopane
Tel. 18 206 10 19