Katedra Narodzenia NMP w Sandomierzu

ul. Katedralna 1
27-600 Sandomierz
Tel. 603 159 062

Opis

Katedra Narodzenia NMP w Sandomierzu

Katedra w Sandomierzu została wzniesiona w miejscu pierwotnej romańskiej kolegiaty.

W 1360 roku król Kazimierz Wielki ufundował nową sandomierską kolegiatę, która w 1818 roku została podniesiona do godności katedry, a w 1960 roku Bazyliki Katedralnej.

To niezwykle cenny zabytek z bardzo ciekawym wnętrzem.

Jest to sandomierska świątynia w stylu gotyckim z wydłużonym prezbiterium pokryta sklepieniami krzyżowo - żebrowymi.

Ołtarze i portale są unikalnym wyrobem kamieniarskich warsztatów spod Krakowa.

W skarbcu katedry są przechowywane m.in. inkunabuły i relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego przekazany Kolegiacie przez króla Władysława Jagiełłę w uznaniu zasług rycerstwa sandomierskiego w bitwie pod Grunwaldem. 

W pobliżu świątyni warto również zobaczyć zabudowania kapitualne - Pałac Biskupi, Wikariat i barokową dzwonnicę.

Cathedral Basilica of the Nativity of the Blessed Virgin Mary in Sandomierz

Sandomierz Cathedral was erected on the site of the original Romanesque collegiate church.

In 1360, King Casimir the Great founded the new Sandomierz collegiate church, which was raised to the dignity of a cathedral in 1818 and a cathedral basilica in 1960.

It’s an extremely valuable monument with a very interesting interior.

It’s a Sandomierz temple in the Gothic style with an elongated chancel covered with cross and ribbed vaults.

Altars and portals are unique products of stonemasonry workshops from Cracow.

The treasury of the cathedral stores, among others, incunabula and the reliquary of the Holy Cross Tree given to the Collegiate Church by king Władysław Jagiełło in recognition of merits of the Sandomierz knights at the Battle of Grunwald. 

Near the temple it’s also worth to see worth the capitular buildings - the Bishop's Palace, the Vicariate and the Baroque bell tower. 

Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Katedralna 1
27-600 Sandomierz
Tel. 603 159 062

Zobacz również

Popularne miejscowości