Plan 3-dniowej wycieczki do Zakopanego

Plan 3-dniowej wycieczki do Zakopanego
Plan 3-dniowej wycieczki do Zakopanego
Plan 3-dniowej wycieczki do Zakopanego
Plan 3-dniowej wycieczki do Zakopanego
Plan 3-dniowej wycieczki do Zakopanego
Plan 3-dniowej wycieczki do Zakopanego
Plan 3-dniowej wycieczki do Zakopanego
Plan 3-dniowej wycieczki do Zakopanego
Plan 3-dniowej wycieczki do Zakopanego
Plan 3-dniowej wycieczki do Zakopanego
Plan 3-dniowej wycieczki do Zakopanego
Plan 3-dniowej wycieczki do Zakopanego
Plan 3-dniowej wycieczki do Zakopanego
Plan 3-dniowej wycieczki do Zakopanego
Plan 3-dniowej wycieczki do Zakopanego
Plan 3-dniowej wycieczki do Zakopanego


Zakopane

Opis

Plan 3-dniowej wycieczki do ZakopanegoZakopane jest znakomitym miejscem na weekendowy wyjazd.

Jest to największe miasto położone u podnóża Tatr, które codziennie przyciąga tłumy turystów.

Zakopane jest najczęściej wybieranym miejscem na weekendowe wyjazdy.

Zakopane i Tatry jest dobrym miejscem dla rodzin, osób starszych, jak i doświadczonych taterników.

Plan pobytu można dostosować do poziomu aktywności fizycznej turystów.Dzień 1KrupówkiDzień rozpoczynamy od spaceru po Krupówkach.

Jest to najsłynniejszy deptak w całej Polsce.

Krupówki w całości są zamknięte dla ruchu samochodowego.

Na deptaku mieści się dużo sklepów, tawerny, kioski z pamiątkami.

Krupówki tętnią życiem przez całą dobę.

Wieczorami możemy tam usłyszeć dźwięki muzyki góralskiej, a także bawiących się mieszkańców Zakopanego i podróżnych.

Na Krupówkach albo na ulicach odchodzących od Krupówek możemy też odwiedzić następujące miejsca: Muzeum Tatrzańskie, Kościół parafialny pw. Świętej Rodziny na Krupówkach, Sanktuarium Najświętszej Rodziny, Dom do góry nogami, Papugarnię, Myszogród.Wielka Krokiew


Po wizycie na Krupówkach kontynuujemy zwiedzanie.

Przenosimy się do południowej części miasta, gdzie jest zlokalizowana skocznia narciarska Wielka Krokiew (1378 m. n.p.m.).

To największa skocznia w Polsce, odbywają się tutaj najważniejsze międzynarodowe mistrzostwa w skokach narciarskich.

Na samą górę skoczni można wjechać wyciągiem krzesełkowym.Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym BrzyzkuKilkaset metrów za Krupówkami jest zabytkowy cmentarz na Pęksowym Brzyzku.

Cmentarz powstał w 1851 roku.

Nazwa pochodzi od imienia darczyńcy ziemi, Jana Pęksy.

W 1931 roku cmentarz został wpisany do rejestru zabytków i nosi nazwę Cmentarza Zasłużonych.

Odtąd były tam chowane osoby zasłużone dla Zakopanego i Podhala.

Znajdują się tam między innymi groby Kornela Makuszyńskiego, Jana Długosza, Kazimiera Przerwy-Tetmajera.Dzień 2Kasprowy WierchW drugi dzień pobytu w Zakopanem wybieramy się na Kasprowy Wierch.

Jest to szczyt o wysokości 1987 metrów na granicy polsko - słowackiej w Tatrach Zachodnich.

Na szczyt wejdziemy pieszo albo wjedziemy kolejką.

Wejście na szczyt piechotą zajmie około 3 godzin, a zejście 2,5 godziny.

Na szczycie jest obserwatorium meteorologiczne.

Z góry rozciąga się przepiękny widok na Tatry i na Zakopane.

Wybierając się na Kasprowy kolejką w obie strony, trzeba przeznaczyć 2.5 - 3 godziny.GubałówkaWzniesienie o wysokości 1120 m n.p.m.

Na Gubałówce jest restauracja, wypożyczalnia nart i inne atrakcje, np. pierwsza w Polsce letnia zjeżdżalnia grawitacyjna, której trasę można pokonać na specjalnych wózkach które rozwijają prędkość do 23 km/h oraz plac zabaw dla dzieci, jest też park linowy.

Letnich miłośników spacerów zaprasza z Gubałówki Szlak Papieski na Butorowy Wierch, po przejściu około dwóch kilometrów można podziwiać wspaniałą panoramę Tatr.

Jest to najpiękniejszy widok, jaki można podziwiać na Podhalu.

Gubałówka jest idealnym miejscem do uprawiania sportów zimowych.

Tereny narciarskie są skupione na południowych i wschodnich zboczach Gubałówki.

Pola i trasy zjazdowe są sztucznie zaśnieżane i częściowo oświetlone.

Czynne są liczne wyciągi narciarskie, a pod okiem fachowców można rozpocząć naukę jazdy lub doskonalić swoje umiejętności.
Dzień 3Morskie Oko


W trzecim dniu idziemy na spacer nad Morskie Oko.

Morskie Oko leży na wysokości 1395 m n.p.m., to największe i najpiękniejsze jezioro w Tatrach (34 ha i 50 m głębokości), malowniczo położone wśród tatrzańskich szczytów.

Wzdłuż jeziora przebiega czerwony szlak, który biegnie w górę nad Czarny Staw, a dalej na Rysy (2499 m n.p.m.).

Nad Morskim Okiem powstało pierwsze schronisko tatrzańskie w 1874 roku.

 Obecny budynek schroniska PTTK położony jest na wysokości 1405 m n.p.m., od 1976 roku jest uznany za zabytek prawnie chroniony.

Jezioro jest oddalone od centrum Zakopanego około 30 km najkrótszą drogą.

Najlepiej dojechać do ostatniego parkingu na Polanie Palenicy Białczańskiej własnym samochodem lub busem z Zakopanego.Dolina Pięciu StawówJest to piękna dolina położona w Tatrach Wysokich pomiędzy Morskim Okiem a Kozim Wierchem (2291 m n.p.m.).

Jest wysoko wyniesiona ponad górną granicę lasu, na wysokości powyżej 1665 m n.p.m. i kryje pięć stawów.

Największy z nich to Wielki Staw o powierzchni ponad 34 hektarów i głębokości prawie 80 metrów.

Pozostałe to: Przedni Staw, Mały Staw, Czarny Staw i Zadni Staw.

W dolinie jest umiejscowiony szósty, niewielki staw zwany Wole Oko.

Dolinę drenuje Potok Roztoka, który spadając do Doliny Roztoki tworzy Wielką Siklawę - najpotężniejszy wodospad w Tatrach.

W Dolinie Pięciu Stawów Polskich w latach 1948-53 zostało wybudowane schronisko górskie na wysokości 1671 m n.p.m., jest to najwyżej położone schronisko w Polsce.

Zielony Szlak prowadzi do Doliny Pięciu Stawów z Wodogrzmotów Mickiewicza i przez Dolinę Roztoki.

Wodospad Wielka Siklawa jest jednym z dwóch wariantów tego szlaku, gdzie można podziwiać 70-metrową kaskadę.

Od wiosny do jesieni warto połączyć Morskie Oko z wyprawą do Doliny Pięciu Stawów Polskich.

Od Morskiego Oka do Doliny Pięciu Stawów prowadzi niebieski szlak przez Świstówkę Roztocką.

To fantastyczna wyprawa na cały dzień z pięknymi widokami.


Szukasz noclegu w Zakopanem? - kliknij Zakopane noclegPlan a 3-day trip to ZakopaneZakopane is a great place for a weekend getaway.

It is the largest city located at the foot of the Tatra Mountains, which attracts crowds of tourists every day.

Zakopane is the most popular destination for weekend trips.

Zakopane and the Tatra Mountains is a good destination for families, senior citizens as well as experienced mountaineers.

The plan of stay can be adjusted to the physical activity level of tourists.Day 1KrupówkiWe start the day with a walk through Krupówki Street.

This is the most famous promenade in Poland.

Krupówki Street is entirely closed to car traffic.

On the promenade there are many stores, taverns, kiosks with souvenirs.

Krupówki are vibrant with life around the clock.

In the evenings, we can hear the sounds of highlander music there, as well as enjoying Zakopane residents and travelers.

On Krupowki or in the streets leading away from Krupowki we can also visit the following places: Tatra Museum, Holy Family Parish Church on Krupówki, Sanctuary of the Holy Family, Upside Down House, Papugarnia, Myszogród.Wielka Krokiew


After visiting Krupowki we continue sightseeing.

We move to the southern part of the city where is located the The Great Krokiew ski jump (1378 m).

This is the biggest hill in Poland, held here the most important international championships in ski jumping.

At the very top of the hill you can go by chairlift.Meritorious Cemetery in Pęksowy BrzyzekA few hundred meters behind Krupówki is a historic cemetery on Pęksowy Brzyzek.

The cemetery was established in 1851.

The name comes from the name of the land donor, John Pęksa.

In 1931 the cemetery was entered into the register of monuments and is called the Cemetery of Merit.

Since then, people of merit for Zakopane and Podhale have been buried there.

There are, among others, the graves of Kornel Makuszyński, Jan Długosz, Kazimier Przerwa-Tetmajer.Day 2Kasprowy WierchIn the second day of our stay in Zakopane we go to Kasprowy Wierch.

It’s a peak with a height of 1987 meters on the Polish-Slovakian border in the Western Tatras.

On the summit we will climb on foot or we will go in the cable car.

Going up on foot will take about 3 hours and coming down 2,5 hours.

There is a meteorological observatory on the top.

From the top there is a beautiful view of the Tatra Mountains and Zakopane.

If you want to go up Kasprowy by train, you need to spend 2.5 - 3 hours.GubałówkaElevation of 1120 m above sea level.

On Gubałówka there is a restaurant, ski rental and other attractions, such as the first in Poland summer gravity slide, whose route can be overcome on special carts that develop speed up to 23 km / h and a playground for children, there is also a rope park.

Summer walking enthusiasts are invited from Gubałówka Papal Trail to Butorowy Wierch, after walking about two kilometers you can admire the magnificent panorama of the Tatra Mountains.

This is the most beautiful view that can be admired in Podhale.

Gubałówka is an ideal place for winter sports.

Ski areas are concentrated on the southern and eastern slopes of Gubałówka.

Ski fields and slopes are artificially snowed and partially lit.

There are numerous ski lifts and under the guidance of experts you can start learning to ski or improve your skills.Day 3Eye of the SeaOn the third day we go for a walk to Eye of the Sea.

Morskie Oko lies at an altitude of 1395 m, is the largest and most beautiful lake in the Tatras (34 ha and 50 m deep), picturesquely situated among the peaks of the Tatras.

Along the lake there is a red trail that goes up to the Black Pond, and further on to Rysy (2499 m).

Above the Eye of the Sea Lake the first Tatra hostel was built in 1874.

 The current PTTK shelter building is located at an altitude of 1405 m, since 1976 it is considered a legally protected monument.

The lake is about 30 km from the center of Zakopane by the shortest route.

It is best to get to the last parking place on Palenica Białczańska Glade by car or by bus from Zakopane.Valley of Five LakesIt’s a beautiful valley located in the High Tatras between Eye of the Sea and Kozi Wierch (2291 m).

It’s elevated above the upper border of the forest, at an altitude of more than 1665 m and hides five ponds.

The largest of them is the Great Pond with an area of over 34 hectares and a depth of almost 80 meters.

The others are: Fore Pond, Little Pond, Black Pond and Zadni Pond.

In the valley is located sixth, a small pond called Wole Oko.

The valley is drained by the Roztoka Creek, which falling into the Roztoka Valley creates the Great Siklava - the most powerful waterfall in the Tatras.

In the Valley of Five Polish Lakes in the years 1948-53 was built mountain hostel at an altitude of 1671 m, this is the highest located hostel in Poland.

The Green Trail leads to the Valley of the Five Lakes from the Mickiewicz's Water Turbine and through the Roztoka Valley.

The Wielka Siklawa waterfall is one of two variants of this trail, where you can admire the 70-meter cascade.

From spring to autumn it is worth combining the Morskie Oko Lake with a trip to Valley of the Five Polish Ponds.

From the Eye of the Sea to Valley of the Five Polish Ponds there is a blue trail leading through Świstówka Roztocka.

This is a fantastic day trip with beautiful views.
Podstawowe informacje
Lokalizacja

Zakopane