Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku

ul. Plac Królowej Polski 1
43-370 Szczyrk
Tel. 33 817 85 15

Opis

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w SzczyrkuSanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku  jest umiejscowione w północnej części miasta Szczyrk, na wysokości 670 m n.p.m., przy szlaku turystycznym ze Szczyrku na Klimczok.

Miejsce licznych pielgrzymek do cudownego obrazu Matki Bożej.

Początek kultu Matki Bożej w Szczyrku sięga 1894 r., miały wtedy miejsce cudowne objawienia.

Rozpoczęto wówczas w tym miejscu budowę pierwszej, drewnianej kaplicy.

Ze względu na przybywające liczne pielgrzymki pojawiła się potrzeba budowy nowej, większej świątyni.

W 1912 roku rozpoczęto budowę murowanej kaplicy i zakończono po I wojnie światowej.

W 1938 r. opiekę nad tutejszą świątynią objęli Salezjanie z Oświęcimia, pozostali gospodarzami tego miejsca do dnia dzisiejszego.

W 1948 r. została zainicjowana budowa obecnie istniejącego kościoła, budowę ukończono w 1954 r.

W setną rocznicę objawień, 3 maja 1994 r., kościół został poświęcony i podniesiony do rangi sanktuarium przez ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej Tadeusza Rakoczego.

Koronacji obrazu Matki Bożej Królowej Polski dokonał kardynał Stanisław Dziwisz w 2008 roku.

W kościele nad tabernakulum znajduje się obraz Matki Bożej, namalowany w 1960 r. przez Stefana Justa według relacji z objawień.

Z 1974 r. pochodzą 20-głosowe organy z polichromią i mozaiką o tematyce różańcowej.

Obok głównego kościoła zbudowano Kaplicę Objawienia z pniem buka, na tle którego ukazała Matka Boża.

W pobliżu znajduje się grota z cudownym źródełkiem.

W pobliżu sanktuarium postawiono nowoczesny dom pielgrzyma z miejscami noclegowymi dla 120 osób.

Z placu przed sanktuarium można zobaczyć panoramę całego Szczyrku i okolicznych szczytów (np. SkrzyczneSkalite).The Sanctuary of Our Lady Queen of Poland in SzczyrkThe Sanctuary of Our Lady Queen of Poland in Szczyrk is located in the northern part of Szczyrk, at an altitude of 670 m above sea level, by the tourist trail from Szczyrk to Klimczok.

A place of many pilgrimages to the miraculous image of the Mother of God.

The beginning of the cult of Our Lady in Szczyrk dates back to 1894, when took place miraculous apparitions.

At that time the construction of the first, wooden chapel began in this place.

Due to the many pilgrimages coming there was a need to build a new, bigger temple.

Construction of a brick chapel began in 1912 and was completed after World War I.

In 1938 the Salesians of Oświęcim took over the care of the temple and have been its hosts ever since.

In 1948 the construction of the existing church was initiated, the construction was completed in 1954.

In the hundred anniversary of the apparitions, on 3 May 1994, the church was consecrated and raised to the rank of a sanctuary by Tadeusz Rakoczy, the bishop of the Bielsko-Żywiec diocese.

The image of Our Lady Queen of Poland was coronated by Cardinal Stanisław Dziwisz in 2008.

In the church above the tabernacle there is a painting of the Mother of God, painted in 1960 by Stefan Just according to the relation of the apparitions.

The 20-voice organ with polychrome and rosary-themed mosaic comes from 1974.

Next to the main church was built the Chapel of the Apparition with the trunk of a beech tree against which the Virgin Mary appeared.

Nearby there is a grotto with a wonderful spring.

A modern pilgrim house with accommodation for 120 people has been built near the shrine.

From the square in front of the sanctuary you can see the panorama of the entire Szczyrk and the surrounding peaks (e.g. Skrzyczne, Skalite). 

Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Plac Królowej Polski 1
43-370 Szczyrk
Tel. 33 817 85 15

Zobacz również

Popularne miejscowości