Trzy Kopce w Beskidzie Śląskim


Szczyrk

Opis

Trzy KopceTrzy Kopce (1216 m n.p.m.) - szczyt który leży w Beskidzie Żywieckim, u stóp Pilska, niedaleko Rysianki.

Jest położony w głównym grzbiecie Beskidu Żywieckiego między Rysianką a Palenicą.

Dawniej nazwa Trzy Kopce dotyczyła sąsiedniego szczytu, na którym stykały się granice trzech miejscowości: Czarne, Skalite i Czadeczanka, a nazwa szczytu pochodzi od trzech kopców, jakie zostały usypane na granicy tych miejscowości.

Od Rysianki oddziela go przełęcz, która ma duże znaczenie topograficzne, oddziela Grupę Lipowskiego Wierchu i Romanki do której należy Rysianka od Grupy Pilska, do której należą Trzy Kopce.

Trzy Kopce są całkowicie zalesione.

Przebiega przez nie granica polsko - słowacka, a także Wielki Europejski Dział Wodny.

Północno - zachodnie stoki Trzech Kopców są polskie i obniżają się do doliny potoku Sopotnia, południowo - wschodnie do doliny słowackiego potoku Mutnianka.

W pobliżu jest umiejscowiony rezerwat przyrody "Pod Rysianką".The Three MoundsThe Three Mounds (1216 m) - the peak which lies in the Beskid Żywiecki, at the foot of Pilsko, near Rysianka.

It’s located in the main ridge of the Żywiec Beskids between Rysianka and Palenica.

The name Three Mounds used to refer to the neighboring peak where the borders of three villages met: Czarne, Skalite and Czadeczanka, and the name of the peak comes from the three mounds that were built on the border of these villages.

It’s separated from Rysianka by a mountain pass, which has a great topographical significance, separating the Lipowski Wierch and Romanka Group, to which Rysianka belongs, from the Pilska Group, to which belong the Three Mounds.

The Three Mounds are completely forested.

The Polish-Slovak border and the Great European Watershed run through it.

The northwestern slopes of the Three Mounds are Polish and descend into the Sopotnia Creek valley, the southeastern slopes descend into the valley of the Slovakian Mutnianka Creek.

Nearby is located the nature reserve "Pod Rysianką". 

Podstawowe informacje
Lokalizacja

Szczyrk

Zobacz również

Popularne miejscowości