Ośrodek Narciarski Sucha Dolina w Piwnicznej-Zdroju

Ośrodek Narciarski Sucha Dolina w Piwnicznej-Zdroju
Ośrodek Narciarski Sucha Dolina w Piwnicznej-Zdroju

ul. Sucha Dolina 9
33-350 Piwniczna-Zdrój
Tel. 607 741 843

Opis

Ośrodek Narciarski Sucha Dolina

W środkowo-północnej części Beskidu Sądeckiego znajduje się Piwniczna Zdrój, gdzie został otwarty ośrodek narciarski Sucha Dolina.

To fantastyczne miejsce dla całych rodzin latem i zimą, szusując na nartach i snowboardzie.

Obecnie w ośrodku znajduje się 9 wyciągów orczykowych i talerzykowych.

W ciągu jednej godziny mogą przewieźć blisko 5400 narciarzy i snowboardzistów.

Na entuzjastów jazdy na nartach czeka ponad 10 kilometrów tras zjazdowych o różnym poziomie trudności, z których każdy znajdzie coś dla siebie.

Największą atrakcją dla doświadczonych narciarzy będzie trasa o długości 1,5 km.

Każdy wyciąg ma przypisaną do siebie trasę i nazwę. 

Funkcjonujące przy nich trasy są dostosowane do stopnia zaawansowania amatorów zimowego szaleństwa.

Wyciągi talerzykowe Ekspres, Mały, Popularny, Lech i Tadycek są idealne dla wszystkich, którzy pewnie czują się na nartach i snowboardzie.

Osobom, którym szaleństwo na stoku jest jeszcze obce proponujemy Żółwia i Ślimaka, są to najwolniejsze i najkrótsze wyciągi działające przy oślich łączkach.

Cały stok jest sztucznie naśnieżany, co zapewnia bardzo dobre warunki do jazdy.

Nad bezpieczeństwem wszystkich osób przebywających w Suchej Dolinie całodobowo czuwają ratownicy GOPR-u.

Na wszystkich trasach można spotkać instruktorów jazdy, którzy służą pomocą i fachową radą w nauce i doskonaleniu jazdy na nartach i snowboardzie.The Dry Valley Ski Resort

In the central-northern part of Sądecki Beskids is Piwniczna Zdrój, where the Dry Valley ski resort has been opened.

It’s a fantastic place for whole families in summer and winter, skiing and snowboarding.

Currently the resort has 9 ski lifts and platter lifts.

In one hour they can transport nearly 5,400 skiers and snowboarders.

More than 10 kilometers of slopes of varying difficulty await skiing enthusiasts, with something for everyone.

The biggest attraction for experienced skiers will be the 1.5 km long slope.

Each ski lift has its own route and name. 

Functioning at their trails are adapted to the degree of advancement of winter madness enthusiasts.

The platter lifts Express, Little, Popular, Lech and Tadycek are ideal for all those who feel confident on skis and snowboard.

For those who are still unfamiliar with the madness on the slope we offer the Turtle and the Snail, these are the slowest and shortest lifts operating at the donkey links.

The whole slope is artificially snowed, which provides very good riding conditions.

The safety of all people staying in the Sucha Valley is watched over 24 hours a day by GOPR lifeguards.

On all routes you can meet driving instructors who provide assistance and professional advice in learning and improving skiing and snowboarding.

Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Sucha Dolina 9
33-350 Piwniczna-Zdrój
Tel. 607 741 843