Huta Julia w Piechowicach

Huta Julia w Piechowicach
Huta Julia w Piechowicach
Huta Julia w Piechowicach

ul. Kryształowa 73
58-573 Piechowice
Tel. 75 761 24 13

Opis

Huta Julia w Piechowicach

Huta Szkła Kryształowego Julia w Piechowicach jest położona między Szklarską Porębą a Jelenią Górą.

Huta to najstarszy producent szkła, który istnieje na tym terenie.

Huta jest atrakcją turystyczną okolicy udostępnioną do zwiedzania.

Każdy turysta, który odwiedzi Hutę może poczuć żar hutniczego pieca i zobaczyć,

jak hutnicy zamieniają się w artystów pielęgnujących tradycję ręcznego wytwarzania kryształu.

Turystów oprowadza przewodnik po hali produkcyjnej, na terenie huty znajduje się park zabytkowych narzędzi hutniczych oraz unikalna galeria wyrobów z kryształu.

Zwiedzanie Huty obejmuje: opiekę przewodnika, wstęp historyczny, prezentację pieca hutniczego i formowania gorącego szkła, pokaz tradycyjnego zdobienia szkła kryształowego, prezentację zabytkowych maszyn hutniczych.

W Hucie jest możliwość skorzystania z warsztatów i otrzymania przez dziecko certyfikatu młodego hutnika.Julia Glassworks in Piechowice
Julia Glassworks in Piechowice is located between Szklarska Poręba and Jelenia Góra.
It’s the oldest glass manufacturer in the area.
The factory is a tourist attraction in the area and is open to visitors.
Every tourist who visits the glassworks can feel the heat of the furnace and see
how smelters turn into artists who cultivate the tradition of hand-made crystal.
The tourists are guided through the production hall, on the premises of the glassworks there is a park of antique smelting tools and a unique gallery of crystal products.
The visit to the glassworks includes: guide, historical introduction, presentation of the glassworks furnace and hot glass forming, demonstration of traditional crystal glass decorating, presentation of antique glassworks machinery.
In the Glassworks there is a possibility to participate in workshops and to receive a certificate of a young metallurgist by a child.

Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Kryształowa 73
58-573 Piechowice
Tel. 75 761 24 13