Góry Świętokrzyskie Rynek w Bodzentynie

Góry Świętokrzyskie Rynek w Bodzentynie

ul. Rynek
26-010 Bodzentyn
Tel. 413023126

Opis

Bodzentyn

Miasto w  w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Bodzentyn.

Prawa miejskie w latach 1355-1870 i ponownie od 1994.

Miasto rządowe Królestwa Kongresowego położone było w 1827 roku w powiecie szydłowieckim, obwodzie opoczyńskim województwa sandomierskiego[2].

W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. kieleckiego.

Był własnością biskupów krakowskich[3].
Miejscowość jest siedzibą parafii św. Stanisława Męczennika.

W strukturze kościoła rzymskokatolickiego parafia należy do metropolii krakowskiej, diecezji kieleckiej, dekanatu bodzentyńskiego.

Jest ośrodkiem usługowym i krajoznawczym[4].

Położony w Górach Świętokrzyskich, u stóp Pasma Klonowskiego, nad Psarką (dorzecze Kamiennej).

Znajduje się tu siedziba dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

W mieście działa Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna.

Bodzentyn jest lokalnym węzłem drogowym.

Krzyżują się tu drogi wojewódzkie nr 751 i 752.

Przez miasto przepływa niewielka rzeka Psarka, dopływ Świśliny. 

Bodzentyn noclegi to popularne noclegi w Górach Świętokrzyskich.Bodzentyn
A town in Świętokrzyskie Province, in Kielce County, the seat of the urban-rural municipality of Bodzentyn.
Town rights in the years 1355-1870 and again since 1994.
A government town of the Congress Kingdom, it was located in 1827 in Szydłowiec County, Opoczyń District of Sandomierz Province[2].
In the years 1975-1998 the town administratively belonged to Kielce Province.
It was owned by the bishops of Kraków[3].
The town is the seat of the parish of St. Stanislaus Martyr.
In the structure of the Roman Catholic Church, the parish belongs to the metropolis of Cracow, Kielce diocese, Bodzentyn deanery.
It is a service and tourist centre[4].
It is situated in the Świętokrzyskie Mountains, at the foot of the Klonowski Range, on the Psarka (the Kamienna River basin).
The head office of the Świętokrzyski National Park is located here.
The Society of Friends of Bodzentyn operates in the town.
Bodzentyn is a local road junction.
Voivodeship roads No. 751 and 752 cross here.
A small river Psarka, a tributary of Świślina flows through the town. 
Bodzentyn accommodation is popular in Świętokrzyskie Mountains.Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Rynek
26-010 Bodzentyn
Tel. 413023126