Równica


Ustroń

Opis

Równica


Równica wznosząca się na wysokość 885 metrów n.p.m. stanowi jeden z bardziej znanych szczytów Beskidu Śląskiego, będących popularnym celem sobotnio -niedzielnych wycieczek mieszkańców Śląska.

Kulminacja Równicy wraz z niedalekim Lipowskim Groniem (743 m) stanowi najdalej na północ wysunięty masyw pasma górskiego.

Pod szczytem znajduje się obszerna polana, na której ulokowano różne obiekty, składające się na lokalne centrum turystyczne.

Prowadzi tutaj kręta szosa z pobliskiego Ustronia.

Na wysokości 785 m znajduje się schronisko górskie z restauracją i 50 miejscami noclegowymi.

Obiekt ten, wybudowany w 1927 roku, nawiązuje do architektury regionalnej.

Obok schroniska na Równicy przebiega między innymi Główny Szlak Beskidzki. Niedaleko, przy tym właśnie szlaku, znajduje się tradycyjne miejsce nabożeństw ewangelickich, odprawianych tu w okresie prześladowań w czasach austriackich. Widoki z polany pod szczytem Równicy obejmują znaczną część Beskidu Śląskiego z charakterystycznym, widocznym po drugiej stronie doliny Wisły, Pasmem Czantorii i Stożka.
RównicaRising to 885 m above sea level, Równica is one of the best known peaks in the Silesian Beskids and a popular destination for Saturday and Sunday hikes for Silesian inhabitants.

The culmination of Równica together with the nearby Lipowski Groń (743 m) is the northernmost massif of the mountain range.

Below the summit there is a large clearing where various facilities have been located, making up the local tourist center.

A winding road from nearby Ustroń leads here.

At an altitude of 785 m there is a mountain hostel with a restaurant and 50 beds.

This object, built in 1927, refers to the regional architecture.

Next to the shelter on Równica runs, among others, the Main Beskid Trail.

Nearby, by this very trail, there is a traditional place of Evangelical services, held here during the Austrian persecutions.

The views from the clearing below the summit of Równica include a large part of the Silesian Beskid with the characteristic Czantoria and Stożek ranges visible on the other side of the Vistula valley.

Podstawowe informacje
Lokalizacja

Ustroń