Rzeźba Niedźwiedzia w Polanicy-Zdroju

Rzeźba Niedźwiedzia w Polanicy-Zdroju

ul. Piastowska 18
57-320 Polanica-Zdrój
Tel. 74 868 24 44

Opis

Rzeźba Niedźwiedzia w Polanicy-Zdroju

Rzeźba niedźwiedzia polarnego to jedna z wielu atrakcji Polanicy-Zdrój.

Rzeźbę spotkamy, gdy będziemy spacerować ul. Chrobrego, tuż za mostkiem wiodącym do lasu.

Betonowa rzeźba polarnego niedźwiedzia powstała w 1910 roku i stanowi znak zasięgu lądolodu skandynawskiego na Ziemi Kłodzkiej.

Zlodowacenie południowopolskie mające miejsce 730-430 tys. lat temu, składało się z trzech mniejszych zlodowaceń oddzielonych interstadiałami o nieco cieplejszym klimacie.

Podczas drugiego z nich (zlodowacenie Sanu I) lądolód skandynawski odznaczał się maksymalnym zasięgiem, obejmując praktycznie całe terytorium Polski.

W Sudety zlodowacenie wkroczyło Przełęczą Srebrną, bardzkim przełomem rzeki Nysy Kłodzkiej oraz Przełęczą Kłodzką.

Granicę lodowej masy upamiętniono wykonaną w betonie rzeźbą niedźwiedzia polarnego, posadowioną na podbudowie z tufu wulkanicznego i piaskowcowych głazów.

Niedźwiedź stał się symbolem Polanicy i jest bardzo chętnie odwiedzany przez mieszkańców i turystów, a zwłaszcza tych mniejszych.The Polanica-Zdrój Polar Bear Sculpture

The sculpture of the polar bear is one of many attractions in Polanica-Zdrój.

The sculpture can be found when we walk along Chrobry Street, just after the bridge leading to the forest.

The concrete sculpture of the polar bear was created in 1910 and is a sign of the extent of the Scandinavian ice sheet in the Kłodzko region.

The South-Polish glaciation taking place 730-430 thousand years ago, consisted of three smaller glaciations separated by interstadials with a slightly warmer climate.

During the second of them (San I glaciation) the Scandinavian ice sheet was characterized by the maximum extent, covering practically the whole territory of Poland.

In the Sudety the glaciation entered the Silver Pass, the Bardzki Gorge of the Nysa Kłodzka River and the Kłodzka Pass.

The border of the ice mass was commemorated with a sculpture of a polar bear made in concrete, placed on a foundation of volcanic tuff and sandstone boulders.

The bear has become a symbol of Polanica and is very willingly visited by the inhabitants and tourists, especially the smaller ones. 

Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Piastowska 18
57-320 Polanica-Zdrój
Tel. 74 868 24 44