Teatr Zdrojowy im. Mieczysławy Ćwiklińskiej w Polanicy-Zdroju

Teatr Zdrojowy im. Mieczysławy Ćwiklińskiej w Polanicy-Zdroju

ul. Parkowa 2
57-320 Polanica-Zdrój
Tel. 74 869 06 43

Opis

Teatr Zdrojowy im. Mieczysławy ĆwiklińskiejAdres:

Ul. Parkowa 2

57-320 Polanica-ZdrójTeatr Zdrojowy im. Mieczysławy Ćwiklińskiej wzniesiony został w 1925 r.

Teatr nosi imię wybitnej aktorki, która w latach 60-tych występowała kilkakrotnie na tej scenie.

Teatr posiada ok. 500 miejsc.

Po przerwie, która trwała wiele lat i długotrwałym remoncie teatr wznowił działalność w 1994 r.

Obecnie jest w nim Międzynarodowe Centrum Konferencyjno - Kulturalne. Organizowane są różnorodne imprezy cykliczne oraz artystyczne występy okazjonalne.

Aktualnie do zadań Teatru Zdrojowego należy rozwijanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury, rozrywki i turystyki oraz rozwijanie szeroko rozumianej działalności promocyjnej Gminy Polanica-Zdrój.

Instytucja prowadzi oprócz Teatru Zdrojowego, plenerową scenę koncertową w Parku Zdrojowym, Polanicką Galerię Sztuki AKWARIUM i Informację Turystyczną. Oferuje jednocześnie wynajem sali teatralnej, małych sal konferencyjnych i pełną organizację konferencji.

Ponadto przez cały rok realizowane są otwarte zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Przy instytucji działa również Teatr Młodzieżowy im. M. Ćwiklińskiej.

Młodzi aktorzy zdobywają warsztat na profesjonalnej scenie, efektem tych działań są bardzo liczne wygrane i wyróżnienia podczas konkursów i przeglądów teatralnych w całej Polsce.Spa Theatre named of Mieczysława ĆwiklińskaAddress:

St. Parkowa 2

57-320 Polanica-ZdrójThe Spa Theatre named of Mieczysława Ćwiklińska was built in 1925.

The theatre is named after the outstanding actress who performed on this stage several times in the 1960s.

The theater has about 500 seats.

After a hiatus that lasted many years and a lengthy renovation, the theater resumed operations in 1994.

Currently, it houses the International Conference and Cultural Centre.

Various cyclical events and occasional artistic performances are organized.

Currently, the tasks of the Spa Theatre include the development and satisfaction of the inhabitants' needs in the area of culture, entertainment and tourism, as well as the development of broadly understood promotional activities of the Polanica-Zdrój Commune.

Apart from the Spa Theatre, the institution runs an open-air concert stage in the Spa Park, Polanica Art Gallery AQUARIUM and Tourist Information.

At the same time it offers renting a theater hall, small conference rooms and full conference organization.

Moreover, there are open artistic activities for children, teenagers and adults all year round.

The M. Ćwiklińska Youth Theatre also operates at the institution.

Young actors gain skills on a professional stage, the effect of which are numerous wins and awards at theatre competitions and reviews throughout Poland.

Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Parkowa 2
57-320 Polanica-Zdrój
Tel. 74 869 06 43