Szlaki piesze

Szlaki pieszeOpis

Susiec i jego okolice to doskonałe miejsce do uprawiania turystyki pieszej. Wspaniałe szlaki jakie wytyczono na terenie gminy pozwolą zobaczyć ciekawe zakątki i świetnie spędzić czas w gronie najbliższych. Poniżej znajdują się najciekawsze szlaki:
Szlak Szumów

Szlak o długości ok. 17 km; jeden z najciekawszych i najpiękniejszych szlaków, tworzy on pętle wokół Suśca. Rozpoczyna i kończy się przy dworcu PKP w Suścu i prowadzi leśnymi traktami wzdłuż rzek Jeleń i Tanew.

Szlak Walk Partyzanckich

Szlak o łącznej długości ok. 105 km; swój bieg rozpoczyna w Tomaszowie Lub., a kończy w Bidaczowie Starym. Największą atrakcją szlaku są rozległe sosnowe kompleksy leśne Puszczy Solskiej.

Szlak Południowy

Szlak o długości ok. 17 km; prowadzi doliną rzeki Tanew z Suśca do Narola.

Szlak Krawędziowy

Szlak o łącznej długości ok. 53 km; biegnie skrajem Puszczy Solskiej oraz strefą krawędziową Roztocza Środkowego (od Suśca przez Józefów do Zwierzyńca. Łączy  rezerwaty krajobrazowe ("Szum" i "Czartowe Pole") z Roztoczańskim Parkiem Narodowym.

Szlak im. Władysławy Podobińskiej

Szlak o długości ok. 56 km; Początek znajduje się przy stacji PKP w Suścu. Dalej trasa szlaku wiedzie przez najwyższe wzniesienie Roztocza Środkowego - Wapielnię (386,5 m n.p.m.) do Krasnobrodu, a kończy się w Zamościu. Szlak ten przecina Roztocze Środkowe z południa na północ.

Szlak Centralny
Szlak o łącznej długości ok.143 km; prowadzi o stacji PKP w Bełżcu do Szastarki. Trasa interesująca krajobrazowo ukazująca Roztocze Środkowe i Roztocze Zachodnie.

Podstawowe informacje
Lokalizacja