Zapora na Łomnicy

Zapora na Łomnicy

ul. Główny Szlak Sudecki
58-540 Karpacz

Opis

Zapora na rzece Łomnicy

Zapora znajduje się poniżej ulicy Konstytucji 3 Maja.

Górskie usposobienie rzeki, której spadek w górnym biegu przekracza 70 promili, przez lata przysparzał wiele problemów mieszkańcom miejscowości.

Powstała przede wszystkim ze względu na niszczycielską siłę wody oraz niesionego przez nią skalnego rumoszu.

Wzniesiono ją w latach 1910-1915, tworząc piękny zalew oraz sztuczny wodospad, które podziwiać można spacerując wzdłuż liczącej 105 metrów.

Budowa zapory wpłynęła korzystnie na krajobraz.

Wybudowana z kamiennych bloków utworzyła sztuczny wodospad oraz zalew. Wyjątkowość powstałego krajobrazu spowodowała wzrost turystów w tym obszarze.

Nad północnym brzegiem zbiornika znajduje się restauracja słynąca z dancingów oraz występów gwiazd polskiej sceny muzycznej, gdzie warto zajrzeć przy okazji zwiedzania zapory.

Zapora i jej malownicze otoczenie stały się w Karpaczu fantastycznym miejscem spacerowym i idealnym punktem pamiątkowych sesji zdjęciowych.

W bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego powstał zakład kąpielowy Alexandrinenbad.

W pobliżu została otwarta również kawiarnia oraz muszla koncertowa, a cały teren zyskał charakter miejsca spotkań i wypoczynku.

W zalewie można było się kąpać lub skorzystać z wypożyczalni kajaków i rowerów wodnych.Dam on the river ŁomnicaThe dam is located below 3 May Constitution Street.

The mountainous disposition of the river, whose fall in the upper reaches exceeds 70 per mille, caused many problems for the inhabitants of the village for years.

It was built mainly due to the destructive power of water and the rock debris it carries.

It was built between 1910 and 1915, creating a beautiful lagoon and an artificial waterfall, which can be admired by walking along the 105 meters long river.

The construction of the dam had a positive impact on the landscape.

Built of stone blocks it created an artificial waterfall and a lagoon.

The uniqueness of the resulting landscape has led to an increase in tourism in the area.

On the northern bank of the reservoir there is a restaurant famous for dancing and performances of Polish music stars, where

it’s worth to arrive while visiting the dam.

The dam and its picturesque surroundings have become a fantastic place for walks in Karpacz and an ideal spot for souvenir photo shoots.

In the immediate vicinity of the reservoir was established a bathhouse Alexandrinenbad.

A café and a concert shell were also opened nearby, and the whole area became

a meeting and recreation place.

The lagoon was available for swimming or renting kayaks and pedal boats.Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Główny Szlak Sudecki
58-540 Karpacz