Rowerem na Śnieżkę

Opis

Karpacz, Dwór Liczyrzepy 

 13 Września 2020 13:00

start godz. 9:00
deptak przy DW "Bachus"

Zdobycie Śnieżki na rowerze to marzenie niejednego rowerzysty!

13 września 2020 r., już po raz ósmy w ramach imprezy "Rowerem na Śnieżkę" nadarzy się ta niepowtarzalna okazja spełnienia marzeń.

REGULAMIN
V. REGULAMIN   -  ?ROWEREM NA ŚNIEŻKĘ?

I.   CEL IMPREZY

Popularyzacja kolarstwa jako powszechnej formy aktywności
Promocja walorów turystycznych miasta Karpacz i okolic
Popularyzacja aktywnych form wypoczynku, rekreacji i sportu
Wsparcie finansowe na leczenie i rehabilitację dzieci  z Kotliny Jeleniogórskiej
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
Stypendia naukowe dla zdolnych dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym
II. ORGANIZATOR:

ROTARY CLUB ?KARPACZ KARKONOSZE?
Organizatorzy pomocniczy.
Urząd Miejski w Karpaczu
Karkonoski Park Narodowy
Straż Miejska w Karpaczu

Komitet Organizacyjny:

Koordynator zabezpieczenia imprezy :  Zbigniew Domagała tel.698 062 255
Zabezpieczenie medyczne, GOPR, lekarz. : Zbigniew Domagała tel. 698 062 255
Koordynator ds. organizacyjnych, Stanisław Chromiński tel. 601 563 828
Samochody techniczne:Ryszard Dzięciołowski, tel. 603-391-016   Jacek Wojciechowski, tel. 602-703-373
Szef trasy, -  Jacek Wojciechowski, tel. 602-703-373
Koordynator ds. wyżywienia - Zygfryd Szygula 601 429 662
Sędzia główny ? Marek Zieliński ? tel. 691-601-151
Elektroniczny pomiar czasu ? Firma DATA SPORT ? tel. 602-722-968
Komandor imprezy ? Artur Muckus tel. 504-284559
Zapisy - Stanisław Chromiński sc@artmusic.com.pl
III. Termin i miejsce

TERMIN IMPREZY 13?WRZESIEŃ 2020
BAZA IMPREZY  - KARPACZ ? RESTAURACJA DWÓR LICZYRZEPY UL. OBROŃCÓW POKOJU 4B

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA ?ROWEREM NA ŚNIEŻKĘ? jest imprezą ogólnodostępną. Uczestnikiem może być osoba, która spełni następujące warunki:

Ma ukończone w dniu startu 18 lat.
Prześle na adres Organizatora www.rotaryklub.pl wypełnioną kartę zgłoszeniową:
opublikowaną na stronie internetowej w zakładce "Zapisy" (zgłoszenie przesłane automatycznie drogą elektroniczną)
Złoży wypełnione i podpisane i oświadczenie w biurze wyścigu
Dokona opłaty startowej .
V. ZGŁOSZENIA I WPISOWE ? OPŁATA ZA BILET WSTĘPU.

Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 10-08-2020
Opłata w kwocie 250 zł obowiązuje od 10-08-2020 do 10-09-2020

Opłata w kwocie 300 zł obowiązuje od 11-09-2020 do 13-09-2020

Opłata wniesiona - w formie zapisów internetowy za pomocą formularza elektronicznego .

TYTUŁ WPŁATY ? Imię i Nazwisko - miejscowość - opłata za bilet wstępu - Rowerem Na Śnieżkę
UWAGA!!! ? Ponieważ limit wynosi 300 uczestników ? organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia zapisów. Opłatę za bilet wstępu na imprezę sportową ?ROWEREM NA ŚNIEŻKĘ? należy wpłacać na konto ROTARY CLUB ?KARPACZ KARKONOSZE?   ul. Parkowa 1 58-540 Karpacz
BZWBK  -  NUMER KONTA 34 1090 2633 0000 0001 2122 6543

UWAGA!!! -
ORGANIZATOR NADAJE NUMERY STAROWE W/G KOLEJNOŚCI WPŁAT - PO WYCZERPANIU LIMITU
300 UCZESTNIKÓW ZAPISY ZOSTANĄ ZAMKNIĘTE.
!!! Organizator nie przewiduje zwrotu wpłat w przypadku rezygnacji ze startu.

VI. KATEGORIE

Wyścig  MTB ? Kobiety i Mężczyźni
Na potrzeby określenia zwycięzców wg  uczestników Rowerowego Wjazdu Na Śnieżkę będzie prowadzona następująca klasyfikacja kategorii wiekowych kobiet ( K ) i mężczyzn ( M )   :
KATEGORIA KOBIETY ILOŚĆ LAT ROK URODZENIA
K II  -   M II  OD 19- DO 30 LAT ? ROK UR 2001-1990
K III  -  M III  OD 31-DO 40 LAT ? ROK UR 1989 -1980
K IV -  M IV OD 41-DO 50 LAT ? ROK UR 1979 -1970
K V  -  M V  OD 51-DO 60 LAT ? ROK UR 1969 - 1960
K VI ? MVI +OD 61 LAT UR 1959 I STARSI
Prowadzona będzie również klasyfikacja OPEN.
Zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn zostaną wyłonieni zwycięzcy wyścigu.

VII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU

Forma imprezy ? jazda na czas ? szosowo -terenowy - MTB
Godzinowy plan imprezy 12- 13- WRZEŚNIA 2020r.
12 WRZEŚNIA
godz. 17 : 00 ? 20 :00 ? wydawanie pakietów startowych
13 WRZEŚNIA
godz. 07 : 00 ? 08: 45  zapisy i odbieranie pakietów startowych.
godz. 08 : 45 ? 08 : 50 odprawa techniczna
godz. 08 : 50 ? przejazd do miejsca startu
godz. 09 : 00  - start wspólny
godz. 11 : 30 ? przewidywany wjazd ostatniego zawodnika na Śnieżkę.
godz. 11 : 45 ? grupowy zjazd na stadion
godz. 12 : 30 ? przewidywany wjazd grupy do bazy imprezy
godz. 13 : 00 - ogłoszenie wyników i losowanie nagród.

VII.A. Wyścig zostanie przeprowadzony od STARTU w Karpaczu do METY na Śnieżce, po wytyczonej i oznakowanej trasie.  Ubiory zawodników, które zostaną zdane w Biurze Zawodów do godz. 08:30 organizator dostarczony do biura mety samochodami.

VII.B. Start do wyścigu odbędzie się ze startu wspólnego.  

UWAGA!!!!

Zawodnicy na starcie i na zjeździe muszą używać maseczek ochronnych. Cała impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z wytycznymi dotyczącymi CODIV 19
Zapisy związane z COVID-19

1.  Jestem świadoma/y , że podczas całej imprezy Rowerem Na Śnieżkę od początku zapisów do ceremonii  zakończenia  wyścigu obowiązują mnie zalecenia GIS i WHO wraz z kolejnymi aktualizacjami.
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami bezpieczeństwa które zostały opublikowane w aktualnościach i regulaminie na stronie www wyścigu wyznaczonymi przez Organizatora podczas wyścigu..
3. Ja oraz moja rodzina lub osoby z którymi zamieszkuję pod tym samym adresem  nie jesteśmy objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
4. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników wydarzenia oraz organizatorów.
5.Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem w wydarzeniu jest po mojej stronie.  

Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu w uzasadnionych przypadkach, o ewentualnej zmianie poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania wyścigu.      
VII.C.Organizator zastrzega sobie prawo do lokalizacji mety w innym miejscu, jeżeli wystąpią uzasadnione, nieprzewidziane przyczyny losowe uniemożliwiające organizację mety na szczycie Śnieżki.                   
VII.D. Organizator ustala  limit startujących na 300 osób.
Kolejność umieszczania osób na liście startowej będzie ustalana wg prawidłowego zgłoszenia zawodnika i po dokonaniu opłaty startowej.                     
VII.E.  Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez sędziów, osoby porządkowe i ratowników medycznych . Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją. Na mecie wyścigu będzie znajdował się punkt żywieniowy.                   
VII.F. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obowiązującego na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, oraz do zachowania szczególnej ostrożności podczas zjazdu po zakończeniu wyścigu. Zjazd zawodników (powrót) odbędzie się w kolumnie pilotowanej przez samochód organizatora, po dojechaniu na metę ostatniego zawodnika .
Nie dostosowanie się do wspólnego pilotowanego zjazdu jest jednoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika, a także nie dopuszczeniem zawodnika do udziału w przyszłorocznych zawodach.             
VII.G. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do zachowania podstawowych zasad kultury.

 VIII. NAGRODY I ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

1.  Nagrody

Dla zwycięzców w kategorii OPEN  kobiet jak i mężczyzn przewiduje się nagrody rzeczowe .
Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych otrzymają puchary pamiątkowe.
Pierwsza trójka w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn otrzyma puchary pamiątkowe.
Ponad to wszyscy uczestnicy Rowerowego Wjazdu Na Śnieżkę wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych ?

2. W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje TZW PAKIET STARTOWY:

Numer startowy z chipem do pomiaru czasu + dodatkowy numer na plecak,
Koszulkę pamiątkową
Talon na posiłek regeneracyjny. ( wydawany w bazie zawodów )
Medal pamiątkowy  - wręczany po wjechaniu na Śnieżkę.
Prawo do korzystania z bufetu na trasie i mecie.
Zabezpieczenie medyczne
Ubezpieczenie NW
Pamiątkowe zdjęcie z trasy do pobrania ze strony internetowej www.datasport.pl
Wyniki przesłane SMS-em na telefon komórkowy ( pod warunkiem jego podania ) ? usługa będzie wykonana pod warunkiem dostępu do polskiej sieci internetowej na Śnieżce.
Pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej: www.datasport.pl
IX. KARY

Komisja sędziowska wraz z organizatorem może zasądzić następujące kary:

Upomnienie.
Kara czasowa
Dyskwalifikacja
X. PROTESTY

Protesty dotyczące przebiegu wyścigu, klasyfikacji, oraz wyników można składać wyłącznie pisemnie, przez okres 30 minut od ogłoszenia oficjalnych wyników. Do protestu należy załączyć kaucję w kwocie 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona w przypadku kiedy Sędzia Główny z organizatorem nie przyzna racji składającemu protest.

XI. RUCH DROGOWY

Wjazd rowerem na Śnieżkę będzie odbywał się na zasadzie wykorzystania dróg publicznych w sposób   szczególny. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu. Wszyscy zawodnicy na drodze publicznej powinni poruszać się prawą stroną jezdni. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie, powstałe z winy zawodnika. Organizator ponosi odpowiedzialność za sytuacje mające miejsce na trasie w czasie trwania zawodów i powstałe z jego winy.

XII. ZABEZPIECZENIE  TRASY

Podczas wyścigu ruch drogowy w mieście Karpacz będzie zamknięty, na terenu K.P.N.  będą znajdować się oznakowani porządkowi, odpowiedzialni za przestrzeganie bezpieczeństwa i regulaminu wyścigu oraz 2 samochody techniczne, które będą zabezpieczały trasę i informował turystów o wyścigu.
Przejazd powrotny uczestników w mieście Karpacz podczas, na trasie ?Rowerem Na Śnieżkę? odbędzie się w  ruchu otwartym, uczestników obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.

XIII.  POMIAR CZASU

Podczas wyścigu będzie funkcjonował elektroniczny pomiar czasu, który odczytuje dane z chipa każdego zawodnika. Dla pewności odczytu, każdy numer startowy wyposażony jest w dwa chipy.

XIV. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wjazdu na Śnieżkę, poza wyznaczonymi strefami bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

XV. INFORMACJE DODATKOWE

ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYPADKI LOSOWE zaistniałe podczas   dojazdu uczestników   na rowerowy wjazd na Śnieżkę i powrotu z wjazdu. Każdy uczestnik bierze udział  w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie. Osoby bez numerów  startowych poruszające się na rowerach po trasie wjazdu będą usuwane z trasy   przez  obsługę techniczną. Na trasie wjazdu występują strome podjazdy, niebezpieczne zjazdy. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub    innych, uznawanych za działanie ?sił wyższych?. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie  Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego .

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wypełniając kartę zgłoszeniową w formie elektronicznej, uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu z winy uczestnika.
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.  
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody (powstałe na zdrowiu i mieniu w trakcie imprezy) powstałe z ich winy.
Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody powstałych z jego winy. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku powstałego z mojej winy nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.
Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję. Swoim podpisem zapewniam, ze zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą i kompletnie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora ?ROWEREM NA ŚNIEŻKĘ?   zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi ( BEZ NUMERU PESEL ) mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów Wyścigu.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem imprezy ?ROWEREM NA ŚNIEŻKĘ?  , który odbędzie się 11 lipca 2020 r. i akceptuję warunki udziału w imprezie.
Oświadczam, że ukończyłem 18 rok życia i nie będę ingerować w wygląd otrzymanego numeru startowego oraz, że zastosuję się do wytycznych co do sposobu jego zamocowania, znajdujących się na stronie internetowej cyklu. Wiem, że w przeciwnym wypadku mój czas może nie zostać odczytany, co wiązać się będzie z nieukończeniem zawodów. W przypadku rezygnacji z rywalizacji po starcie, zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie obsługę pomiaru czasu, która ma swoje stanowisko przy mecie zawodów, w przeciwnym razie mogę zostać obciążony kosztami akcji poszukiwania.
Przyjmuje do wiadomości, iż każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
Przyjmuje do wiadomości, iż każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.
Zawodnicy poruszający się po trasie bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani.
W przypadku rejestracji w dniu zawodów uczestnik jest zobowiązany wypełnić kartę rejestracyjną zawierającą powyższą klauzulę. Karta rejestracyjna nie opatrzona własnoręcznym podpisem będzie uważana za nieważną, a uczestnik może być zdyskwalifikowany.
Każdy uczestnik po wjeździe na szczyt Śnieżki musi czekać na ostatniego uczestnika wjazdu, powrót na stadion odbywa się grupowo za samochodem prowadzącym. Powrót odbywa się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
Samodzielny powrót, wyprzedzenie samochodu prowadzącego skutkuje dyskwalifikacją uczestnika.Ze względu na dużą różnicę temperatury pomiędzy startem a metą, zaleca się uczestnikom przygotowanie ciepłej odzieży zapakowanej w plecaki ze swoim numerem startowym. Plecaki na metę dostarczy samochód techniczny. Odbiór plecaków tylko i wyłącznie za okazaniem numeru startowego lub dowodu osobistego.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołanie imprezy ?Rowerem Na Śnieżkę?
Cała impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z wytycznymi dotyczącymi CODIV 19
ZAPISY - http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5768

Podstawowe informacje
Lokalizacja
Karpacz, Rowerem na Śnieżkę
Miejsce
Karpacz
Kiedy
13 wrzesień, 2020
O której
9:00
Wstęp
Płatny
Redyk w Jaworkach
Jaworki-Homole
04 sierpień, 2021
Już w najbliższy weekend tj. 7 sierpnia zapraszamy Jaworek pod scenę plenerową. O godzinie 15 rozpocznie
Żagle 2021
Szczecin
04 sierpień, 2021
W miniony weekend w szczecińskim porcie odbyło się wyjątkowe wydarzenie, które długo zostanie w pamięci
Festiwal Latawców Sopot 2021
Sopot
04 sierpień, 2021
Festiwal wystartował 30 lipca i zakończy się 1 sierpnia na plaży przy molo (wejście 23).

Zobacz również