Wiślica historia, ciekawostki...

Wiślica historia, ciekawostki... w miejscowości Wiślica

Opis

Miasto Wiślica jest położone obecnie w województwie świętokrzyskim, powiat Busko-Zdrój.

Prawa miejskie Wiślica otrzymała w 1326 roku. Niestety utraciła je w 1870 roku. Miasta status odzyskała w dniu 1 stycznia 2018 roku. Było wówczas najmniejszym w Polsce miastem. Taki stan rzeczy trwał, jedynie przez rok czasu. Historia tego miasta jest jednak ciekawa. W pierwszej kolejności warto nadmienić dzieje tego miasta w IX wieku, na podstawie legendy. Otóż wspomina ona o jego losach we wspomnianym wieku, a mianowicie ?legenda panońska", czyli ? Żywoty św. Metodego. Według, której Wiślanie, wraz z Wiślimirem, mieli przyjąć chrzest w 880 roku. Dla części badaczy, taka informacja, w formie wzmianki, była dowodem na to, że w XI wieku istniało tutaj silne Wiślan państwo, z własną stolicą w Wiślicy. Zmiana nastąpiła około 990 roku. Wtedy to gród został włączony w obręb istniejącego państwa Piastów. W tym czasie Wiślica stała się również jednym z ważniejszych administracyjnych ośrodków w Małopolsce. 

Następną ważną rzeczą w jego dziejach, było wzniesienie blisko osady targowej, grodu obronnego. Wydarzenie to miało miejsce na początku XI wieku. Pomysłodawcą tego projektu, był Bolesław Chrobry. Natomiast wspomniany gród, miał za zadanie, strzeżenie przeprawy prowadzącej przez Nidę. Dodatkowo przez charakteryzowaną Wiślice, przebiegał handlowy szlak.  A prowadził on z Pragi oraz Krakowa na Ruś Kijowską. W XI wieku, Wiślica składała się z dwóch grodów. Jeden był stale obsadzany przez książęcą drużynę. Miał on charakter typowo militarny. Pomiędzy tymi dwoma grodami rozwijała się natomiast handlowa osada, posiadająca dodatkowo jeszcze grodowy kościół. W XI wieku został również wybudowany na dodatek, kościół św. Mikołaja.  Pod koniec wieku XI, osada została  spalona. Nie stanowiło to, jednak powodu do całkowitego zatrzymania jej rozwoju. Jednak niepowodzenia nie omijały tego miasta. Ponieważ w roku 1135 Wiślice splądrowali Rusini oraz Połowce.

Miasto Wiślica, po śmierci Bolesława Krzywoustego, w chwili kiedy terytorium polski zostało podzielone na dzielnice, znalazło się w dzielnicy sandomierskiej. Świetność tego miasta nie została jednak utracona. Gdyż w latach sprawowania władzy przez księcia Henryka Sandomierskiego, stało się ono po raz kolejny, jednym z najważniejszych miast małopolskich. Książę ufundował również w Wiślicy zgromadzenie kanoników oraz pierwszą wiślicką kolegiatę. Budowa, której zakończona została za Kazimierza Sprawiedliwego. Dodatkowo książę Kazimierz, Wiślicę wyznaczył na główną siedzibę własnego dworu. Powstał tu także pałac na Regii. Składał się on między innymi z dwóch palatiów, które połączono z kaplicami o kształcie rotundy. W tym czasie również odbudowany został, gród położony na wschód od osady. Miasto w czasie najazdu Mongołów uległo doszczętnemu zniszczeniu. Miało to miejsce w 1241 roku. W połowie XIII wieku , książęta piastowscy toczyli długoletni spór, o Wiślicę. W 1291 roku miasto znalazło się w rękach Władysława Łokietka. Po roku, czyli w 1292 książę został  wygnany. Natomiast sama Wiślica znalazła się wówczas w granicach królestwa Wacława II. Jednak Wiślicę,  w 1304 roku Władysław Łokietek na czele węgierskich posiłków odzyskał utracone miasto.

W czasach, kiedy Łokietek zdobył koronę polską, miasto stało się ośrodkiem kultury oraz sztuki. Natomiast przed 1326 rokiem, uzyskała Wiślica  ważne prawa miejskie. Odbywały się w mieście zjazdy rycerstwa małopolskiego, a także ogólnopolskiego. W 1347 roku król Kazimierz Wielki zatwierdził statuty wiślickie. Natomiast w latach 60, przedstawianego wieku, Kazimierz Wielki , wzniósł zamek oraz otoczył miasto obronnym murem, wraz z trzema bramami : Buską , Krakowską i Zamkową. 6 grudnia 1382 roku, po śmierci Ludwika Węgierskiego, w Wiślicy miał miejsce zjazd szlachty małopolskiej. Wówczas to doszło również do spotkania z poselstwem węgierskim.

W XV wieku odbył się zjazd szlachty.

W XVI wieku miasto było ważnym ośrodkiem rzemieślniczym. Działało tu wówczas dwanaście cechów. W 1528 w Wiślicy powstały wodociągi, na których budowę zezwolił król Zygmunt I Stary.

W 1540 roku Wiślica uzyskała przywileje. Natomiast w 1587 roku w Wiślicy miał miejsce, sejm elekcyjny. W czasie którego doszło do podwójnej elekcji. Czyli : arcyksięcia Maksymiliana Habsburga oraz Zygmunta Wazy. W drugiej połowie XVI wieku Wiślica była miastem królewskim w powiecie wiślickim. Miejscowość podupadła w XVII wieku, w czasie szwedzkiego potopu.

W 1657 została zniszczona przez wojska Jerzego Rakoczego. W 1766 rozebrano zamek, w 1820 kościoły św. Marcina i Ducha Świętego, a pod koniec XIX wieku dawne mury miejskie. W 1869, po powstaniu styczniowym, miasto utraciło swoje prawa miejskie.

Podczas I wojny światowej osada znalazła się na linii frontu. Austriacka artyleria ją zbombardowała, poważnie uszkadzając, między innymi, kolegiatę. Została ona odbudowana w latach 20. XX wieku.

 ZABYTKI DO ZOBACZENIA W WIŚLICY:

  • Bazylika kolegiacka Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy z 1350 roku.
  • Podziemna bazylika.
  • Dom Długosza.
  • Kościół św. Mikołaja.
  • Misa chrzcielna.
  • Figura męki Pańskiej.
  • wiele innych.

Podstawowe informacje
Lokalizacja
Wiślica,
Kiedy
06 październik, 2022
O której
Wstęp
Bezpłatny
Filharmonia Świętokrzyska zaprasza
Kielce
05 październik, 2022
KONCERT SYMFONICZNY MISTRZOWSKIE INTERPRETACJE odbędzie się w piątek, 7 października 2022 o godzinie 19:00 w sali koncertowej Filharmonii Świętokrzyskiej.PAWEŁ KOWALSKI fortepianORKIESTRA SYMFONICZNA FŚJERZY MAKSYMIUK dyrygentPIOTR WACŁAWIK asystent dyrygentaLUDWIG van BEETHOVEN III Koncert fortepianowy c-moll op. 37 Symfonia nr 3 Es-dur op. 55 EroicaKiedy Ludwig van Beethoven przedstawiał wiedeńskiej publiczności
Kruklanki co warto zwiedzić, dlaczego wato tam jechać?
Kruklanki
04 październik, 2022
Krajobraz obszaru gminy Kruklanki, został ukształtowany w czasie ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Lodowiec, który kilkakrotnie nasuwał
Magiczne Podhale – tradycja, krajobraz oraz architektura.
Zakopane
03 październik, 2022
Poznaj bliżej region i uwielbiany przez wszystkich Kasprowy Wierch.Niepowtarzalna tradycja, piękne krajobrazy czy charakterystyczna architektura