Planetarium w Toruniu

Planetarium w Toruniu

ul. Franciszkańska 15
87-100 Toruń
Tel. 56 621 10 85

Opis

Planetarium w Toruniu


Jedną z największych atrakcji Torunia jest Planetarium im. Władysława Dziewulskiego - najlepiej wyposażony technicznie obiekt tego typu w Polsce. Charakterystyczna kopuła i rotundowy kształt budowli sprawiają, że jest łatwo rozpoznawalna na Starówce i bardzo chętnie odwiedzana przez turystów. Planetarium w Toruniu działa od 1994 roku, a jego główną działalnością jest prezentacja ciekawych seansów popularno - astronomicznych, które obejmują szeroki zakres wiedzy astronomicznej. Najstarsze urządzenie zajmujące centralne miejsce na sali to projektor gwiazd Zeiss RFP, jeden z najpiękniejszych obrazów nocnego nieba.  Służy do wiernego odtwarzania wyglądu nieba z dowolnej chwili i dowolnego miejsca na Ziemi. W roku 2005 została otwarta interaktywna sala Orbitarium, a wśród zaproszonych gości znalazł się pierwszy polski kosmonauta - Mirosław Hermaszewski. W sali można sterować urządzeniami sondy kosmicznej Cassini, która nieustannie pracuje na orbicie Saturna. Dodatkowo do dyspozycji odwiedzających jest zestaw urządzeń ilustrujących powszechne zjawiska występujące we Wszechświecie.


The Planetarium in Toruń


One of the biggest attractions in Toruń is the Władysław Dziewulski Planetarium - the best technically equipped facility of this kind in Poland. The characteristic dome and rotund shape of the building make it easily recognizable in the Old Town and very popular among tourists. Planetarium in Torun has been operating since 1994 and its main activity is the presentation of interesting popular - astronomical performance that cover a wide range of astronomical knowledge. The oldest device occupying center stage is the Zeiss RFP star projector, one of the most beautiful images of the night sky. It's used to faithfully reproduce the appearance of the sky from any time and any place on Earth. In 2005, the interactive Orbitarium hall was opened, and among the invited guests was the first Polish cosmonaut - Mirosław Hermaszewski. 

In the room you can control the equipment of the Cassini space probe, which is constantly working on the orbit of Saturn. Additionally, visitors have at their disposal a set of devices illustrating common phenomena occurring in the Universe.

Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Franciszkańska 15
87-100 Toruń
Tel. 56 621 10 85