Kościół Świętego Jakuba w Toruniu

Kościół Świętego Jakuba w Toruniu

ul. Rynek Nowomiejski 6
87-100 Toruń
Tel. 56 622 29 24

Opis

Kościół Św. Jakuba w Toruniu

Świątynia ta jest jednym z największych i najpiękniejszych obiektów gotyckich w Polsce. Murowany kościół pochodzi z XIV wieku, powstała jako kościół farny dla dawnego Nowego Miasta Torunia. Jego budowa została rozpoczęta w 1309 roku i leży na Szlaku Św. Jakuba oraz na Szlaku Cysterskim. Kościół charakteryzuje się bazylikowym układem. Świątynię zdobi bardzo ciekawa wieża o znacznej wysokości 49 m, z charakterystycznym podwójnym dachem siodłowym. Wystrój wnętrza świątyni pochodzi głównie z XVIII wieku, zachowały się tutaj dwie figury gotyckie Matki Bożej i kilka średniowiecznych krucyfiksów, pochodzących z dawnego kościoła dominikańskiego. Do najcenniejszych zabytków wyposażenia należą bogate i cenne średniowieczne polichromie ścienne oraz liczne zabytki sztuki gotyckiej, m.in. krzyż Drzewo Życia, obraz Pasji Chrystusowej, liczne figury i rzeźby, renesansowy prospekt organowy.

The Church of Saint James in Toruń

The Church of St. James in Toruń is one of the biggest and the most beautiful Gothic temples in Poland. The brick temple dates from the fourteenth century, was built as a parish church for the former New Town of Toruń. His construction began in 1309. The Church of St. James in Toruń lies on the St. James Trail and the Cistercian Trail. The Church of St James is characterized by basilica layout. The church in Toruń is decorated with a very interesting tower of considerable height of 49 m with a characteristic double saddle roof. The interior of the temple dates mainly from the eighteenth century, two Gothic statues of the Virgin Mary have been preserved here, as well as several medieval crucifixes from the former Dominican church. The most valuable medieval wall polychromies and many monuments of Gothic art are among the most valuable relics including the cross The Tree of Life, the picture of the Passion of the Christ, a lot of the figures and sculptures, a Renaissance organ prospectus. 

Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Rynek Nowomiejski 6
87-100 Toruń
Tel. 56 622 29 24