Zamek Królewski w Poznaniu

Zamek Królewski w Poznaniu

ul. Góra Przemysła 1
60-101 Poznań
Tel. 61 856 80 75

Opis

Zamek Królewski w Poznaniu.Zamek Królewski w Poznaniu jest najstarszą zachowaną rezydencją królewską w Polsce. Budowla została wzniesiona na Wzgórzu Przemyśla w XIII wieku.

Dzieło zostało ukończone w XIV wieku, dokonał tego Kazimierz Wielki, za czasów którego zamek stał się największą budowlą świecką

w ówczesnej Europie.

Zamek Królewski był świadkiem wielu ważnych dla Polski wydarzeń historycznych.

Tutaj toczyły się walki podczas potopu szwedzkiego i inne potyczki.

Długo był zapomniany, odbudowany tylko w niewielkiej formie.

Dopiero na początku XXI wieku postanowiono oddać chwałę tej budowli i w dużej mierze został on odbudowany, z wysoką wieżą górującą ponad Rynkiem.

Mieści się na niej taras widokowy, a we wnętrzach powstało Muzeum Sztuk Użytkowych - Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Zamek Królewski w Poznaniu jest ważnym elementem wielkopolskiego Szlaku Piastowskiego.The Royal Castle in Poznań.


The Royal Castle in Poznań is the oldest royal residence in Poland.

The building was erected on Przemyśl Hill in the 13th century.

The work was completed in the 14th century by Casimir the Great, during whose reign the castle became the largest secular building in Europe at the time.

The Royal Castle was a witness many important historical events for Poland.

Battles took place here during the Swedish Deluge, and others battles.

It was long forgotten, rebuilt only in a small form.

Only at the beginning the early 21st century that was decided to restore the glory of this building and it has been largely rebuilt, with a tall tower towering over

the Market Square.

It houses an observation deck, and the interiors house the Museum of Applied Arts - a division of the National Museum in Poznan.

The Royal Castle in Poznań is an important element of the Wielkopolska Piast Route.

Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Góra Przemysła 1
60-101 Poznań
Tel. 61 856 80 75