Ostrów Tumski w Poznaniu

Ostrów Tumski w Poznaniu

ul. Ostrów Tumski
61-001 Poznań

Opis

Ostrów Tumski w Poznaniu.Ostrów Tumski w Poznaniu jest jedyną z licznych kiedyś wysp na Warcie na obszarze miasta.

Otaczają ją dwa ramiona rzeki - większe nazywane Wartą oraz mniejsze zwane Cybiną lub Kanałem Ulgi.

To miejsce jest oazą ciszy i spokoju w centrum gwarnego Poznania.

Katedra Św. Apostołów Piotra i Pawła jest najważniejszym zabytkiem na Ostrowie to bazylika archikatedralna o gotyckich kształtach, jej początki sięgają X wieku.

Warto zobaczyć na wyspie Pałac Arcybiskupi, Akademię Lubrańskiego czy Muzeum Archidiecezjalne.

W zachodniej części Ostrowa Tumskiego znajduje się kościół Najświętszej Maryi Panny.

W obecnym kształcie powstał w połowie XV wieku, choć jego historia rozpoczyna się około 965 roku, wtedy została tu wzniesiona kaplica zamkowa.

Współczesne badania sugerują, iż pod prezbiterium znajdują się fundamenty rotundy pełniącej funkcję kaplicy.

Niedawno na Ostrowie Tumskim powstał Rezerwat Archeologiczny Genius Loci, można tam zobaczyć autentyczne relikty wałów grodowych, które pochodzą z X wieku.
Ostrów Tumski in Poznań.Ostrów Tumski in Poznań is the only one of the once numerous islands on the Warta River in the city area.

It's surrounded by two river arms - the larger called Warta and the smaller called Cybina or Relief Channel.

This place is an oasis of quiet and peace in the centre of bustling Poznań.

The Cathedral of St. Apostles Peter and Paul is the most important monument on Ostrów, it's an archcathedral basilica with Gothic forms,

its origins date back to the 10th century.

It's worth to visit on the island the Archbishop's Palace, Lubrański Academy or Archdiocesan Museum.

In the western part of Ostrów Tumski there is the Church of the Blessed Virgin Mary.

In present form it was built in the middle of the 15th century, although its history begins around 965, then was erected here the castle chapel.
Modern research suggests that under the presbytery there are foundations of a rotunda which served as a chapel.
Recently on Ostrów Tumski was created Archaeological Reserve Genius Loci, you can see there the authentic relics of the castle ramparts, which date back to the 10th century.


Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Ostrów Tumski
61-001 Poznań