Zamek cesarski w Poznaniu

Zamek cesarski w Poznaniu

ul. Święty Marcin 80/82
61-809 Poznań
Tel. 61 646 52 60

Opis

Zamek cesarski w Poznaniu.Zamek Cesarski w Poznaniu to monumentalna budowla zachwycająca swym ogromem. Zbudowano ją na początku XX wieku, w latach 1905-10 według projektu Franza Schwechtena jako rezydencję dla cesarza Wilhelma II.
Zamek Cesarski został wzniesiony na planie nieregularnego wieloboku w stylu neoromańskim.

Budynek główny składał się z dwóch skrzydeł - zachodniego, gdzie mieściły się pomieszczenia mieszkalne oraz wschodniego zawierającego pomieszczenia reprezentacyjne z najpiękniejszą Salą Tronową.

Zamek Wilhelma stanowił główny obiekt tzw. dzielnicy.

Gmach powstał niedawno, wyglądem przypomina zamki średniowieczne, potężne i warowne.

W pobliżu znajduje się Plac Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Poznański.

Obecnie znajduje się tutaj Centrum Kultury Zamek.

W sali tronowej jest kino, w niektórych apartamentach funkcjonują galerie sztuki, Teatr Animacji, a w piwnicach znajdują się kluby muzyczne i restauracje.

Na dziedzińcu wewnętrznym znajduje się skwer, gdzie w sezonie letnim często odbywają się koncerty i projekcje filmowe.
The Imperial Castle in Poznań.The Imperial Castle in Poznan is a monumental building, stunning in its enormity.

It was built in the early 20th century, in 1905-10, designed by Franz Schwechten as a residence for emperor Wilhelm II.

The Imperial Castle was built on the plan of an irregular polygon in the neo-Romanesque style.

The main building consisted of two wings - the western one, where there were living quarters, and the eastern one, containing representative rooms with the most beautiful Throne Room.

Wilhelm's Castle was the main object of the so-called district.th

The building was built recently and resembles powerful and fortified medieval castles.

Nearby is Adam Mickiewicz Square and the University of Poznań.

At present there is here the Castle Culture Centre.There is a cinema in the throne room, some apartments have art galleries, the Animation Theater, and in the basement there are music clubs and restaurants.

There is a square in the inner courtyard, where concerts and film screenings are often take place in the summer season.

Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Święty Marcin 80/82
61-809 Poznań
Tel. 61 646 52 60