Ogród Botaniczny w Lublinie

ul. Sławinkowska 3
20-810 Lublin
Tel. 81 743 49 00

Opis

Ogród Botaniczny w Lublinie.Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powstał w 1965 roku na osiedlu Sławin.

W latach 1964-70 powstały zasadnicze zręby dzisiejszego Ogrodu, zostały wybudowane szklarnie, zbiorniki wodne i urządzenia do spiętrzania wody.

W późniejszym czasie powstały działy roślinne o charakterze systematycznym, użytkowym, ozdobnym, ekologicznym.

Obecnie w Ogrodzie Botanicznym znajduje się ponad 1600 gatunków drzew i krzewów, 3300 roślin zielonych rosnących w gruncie oraz około 1600 gatunków szklarniowych.

W parku rośnie 106 drzew, które mają ponad 100 lat.

Wśród atrakcji ogrodu można wymienić: dział roślin cebulowych i bulwiastych, rośliny biblijne, rośliny chronione, dział roślin górskich, rosarium.The Botanical Garden in Lublin.The Botanical Garden of Maria Curie - Skłodowska University in Lublin was established in 1965 at the Sławin settlement.

In 1964-70 the basic framework of today's Garden was created, were built greenhouses, water reservoirs and water damming facilities.

In the late time were created systematic, utilitarian, ornamental and ecological plant sections.

At present in the Botanical Garden there are over 1600 species of trees and shrubs,

3300 herbaceous plants growing in the ground and about 1600 species of greenhouses.

The park has 106 trees that are over 100 years old.

Garden highlights include: bulbous and tuberous plant section, biblical plants, protected plants, mountain plant section, rosarium.


Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Sławinkowska 3
20-810 Lublin
Tel. 81 743 49 00

Zobacz również

Popularne miejscowości