Brama Krakowska w Lublinie

ul. Bramowa 2
20-400 Lublin
Tel. 81 532 60 01

Opis

Brama Krakowska w Lublinie

Brama Krakowska w Lublinie jest jednym z najpiękniejszych obiektów architektonicznych miasta, a także symbolem Lublina.

Brama łączy Rynek i Stare Miasto ze Śródmieściem.

Brama Krakowska została wzniesiona w połowie XIV wieku wraz z murami obronnymi miasta.

Zachowane są elementy gotyckie, renesansowe i barokowe.

Obecny wygląd zabytek zawdzięcza pracom konserwatorskim z lat 1959-64, wtedy przywrócono jej historyczny wygląd, a wnętrze przystosowano na potrzeby Muzeum Historii Miasta Lublina.

Z ostatniej kondygnacji Bramy Krakowskiej w Lublinie roztacza się piękna panorama miasta.
The Cracow Gate in Lublin

The Cracow Gate in Lublin is one of the most beautiful architectural objects of the city and also a symbol of Lublin.

The Gate connects the Market Square with a Downtown.

The Cracow Gate was erected in the mid-fourteenth century along with the city's defensive walls.

Gothic, Renaissance and Baroque elements are preserved.

Present appearance owes to restoration works of 1959-64, then was restored her historical appearance and the interior adapted to the needs of the Museum of the History of the City of Lublin.

From the last storey of the Cracow Gate in Lublin offers beautiful panorama of the city.

Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Bramowa 2
20-400 Lublin
Tel. 81 532 60 01

Zobacz również

Popularne miejscowości