Wyspa Młyńska w Bydgoszczy

ul. Mennica 10
85-114 Bydgoszcz

Opis

Wyspa Młyńska w Bydgoszczy

Wyspa Młyńska w Bydgoszczy jest znaną bydgoską wyspą na rzece Brdzie. Na wyspie znajdują się liczne zabytki takie jak jazy, śluzy, Młyny Rothera, spichlerze, a także unikalne budynki dawnej mennicy. Wyspa Młyńska poprzez różnorodność atrakcji pozwala na poznanie jej niezwykłych zakamarków. Składa się z dwóch części rozdzielonych kanałem Międzywodzie - zachodniej, gdzie główne miejsce zajmują Młyny Rothera, a także z części wschodniej, gdzie dawniej znajdowała się Mennica Królewska, obecnie w jej budynku znajduje się Europejskie Centrum PieniądzaJest to turystyczne oraz kulturalne serce miasta! Liczne budynki na jej obszarze mieszczą w sobie muzea, galerie sztuki i klimatyczne restauracje. Wzdłuż Młynówki rozciąga się Wenecja Bydgoska - unikalny układ urbanistyczny, który przypomina legendarną włoską Wenecję.


The Mill Island in Bydgoszcz
The Mill Island in Bydgoszcz is a known Bydgoszcz island on the Brda River. On the island there are many monuments such as weirs, locks, Rothers Mills, granaries and also unique buildings of the former mint. The Mill Island through the diversity of attractions allows you to explore its unusual nooks and crannies. Consists of two parts separated by the Międzywodzie Canal: the western part, where the main place is occupied by the Rother Mills, and the eastern part, where formerly the Royal Mint was located, now its building there is the European Centre for Money. This is tourist and cultural heart of the city! Many buildings in its area house museums, art galleries and atmospheric restaurants. Along the Mlynowka River stretches Bydgoszcz Venice - a unique urban layout, which resembles the legendary Italian Venice. 

Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Mennica 10
85-114 Bydgoszcz