Młyny Rothera w Bydgoszczy

ul. Mennica 10
85-112 Bydgoszcz
Tel. 887 467 015

Opis

Młyny Rothera w Bydgoszczy

Młyny Rothera w Bydgoszczy to ogromne budynki, które dawniej pełniły rolę młynów, a wkrótce mogą się stać największą atrakcją miasta! Młyny Rothera znajdują się na bydgoskiej Wyspie Młyńskiej, nad brzegiem Kanału Zbożowego. W XIX wieku zdecydowano o budowie potężnych młynów, które rozbudowano w latach 1849 - 1850, dzięki temu przyjęły dzisiejsze rozmiary. Położenie nad kanałem zostało wykorzystane do funkcjonowania młynów, które mieliły zboże w kole napędzanym siłą wody. Młyny działały aż do lat 90. XX wieku, wtedy zakończyły swoją działalność. W 2013 roku przeszły na własność miasta Bydgoszcz. Od tego momentu obiekt został poddany pracom remontowym. Częściowo nieukończony budynek ma zostać udostępniany w 2021 roku, całkowite zakończenie prac jest planowane na 2022 rok.


The Rother's Mills in Bydgoszcz

The Rother's Mills in Bydgoszcz that huge buildings used to be mills and soon may become the biggest attraction of the city! The Rother's Mills are located on Mill Island of Bydgoszcz, on the banks of the Grain Canal. In the nineteenth century, was decided to build powerful mills, which were expanded between 1849 and 1850, so that they assumed their present size. The location above the canal was used for mills that ground grain in a wheel driven by water power. The mills operated until the 1990s, at which time they ceased operations. In 2013 passed for the property of the city of Bydgoszcz. Since then the facility has undergone renovation work.

The partially unfinished building is scheduled to be available in 2021, full completion is scheduled for 2022. 

Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Mennica 10
85-112 Bydgoszcz
Tel. 887 467 015