Las Murckowski w Katowicach

Las Murckowski w Katowicach w miejscowości Katowice Las Murckowski w Katowicach w miejscowości Katowice
Las Murckowski w Katowicach w miejscowości Katowice

Opis

Las Murckowski w Katowicach

Katowice posiadają kilka bardzo ciekawych obszarów pod względem krajobrazowym i przyrodniczym. W 1953 roku utworzono rezerwat Las Murckowski, który chroni fragment lasu mieszanego o cechach naturalnych. Rezerwat kryje wiele ciekawych gatunków roślin. Najcenniejsze pod względem wartości przyrodniczej są 220-letnie drzewostany bukowe, pozostałością dawnej Puszczy Śląskiej oraz liczne pomnikowe okazy dębów. W lasach tych spotkamy wiele gatunków grzybów, w tym chronionych. Na obszarze rezerwatu występuje bogata fauna, ciekawy i obfity w gatunki jest świat ptaków i płazów. W obrębie Lasów Murckowskich, w 1982 roku wydzielono florystyczny rezerwat Ochojec, który powstał dla ochrony kolonii roślin górskich o reliktowym charakterze. W obrębie Lasów Murckowskich leży Dolina Trzech Stawów - popularny teren rekreacyjny, gdzie można zaznać kąpieli, sportów wodnych czy wybrać się na spacer.


The Murckowski Forest in Katowice

Katowice has some very interesting areas in terms of landscape and nature. In 1953 the Murckowski Forest Reserve was established, which protects a fragment of mixed forest with natural features. The reserve hides many interesting species of the plants. The most valuable in terms of natural value are 220-year-old beech stands, which are the remnants of the former Silesian Primeval Forest, and many monumental oak specimens. In these forests we’ll meet many species of mushrooms, including protected. In the reserve area there is a rich fauna, interesting and abundant in species is the world of birds and amphibians. Within the Murckowskie Forests, in 1982 the Ochojec floristic reserve was established to protect relict mountain plant colonies. Inside the Murckowskie Forests lies the Three Ponds Valley - a popular recreational area where you can enjoy swimming, water sports or go for a walk.

Lokalizacja