Jaskinia Odkrywców w Kielcach

Jaskinia Odkrywców w Kielcach

ul. Krakowska
Kielce
Tel. 695 213 381

Opis

Jaskinia Odkrywców w Kielcach

Jaskinia Odkrywców jest udostępniona do zwiedzania, leży na terenie Rezerwatu Kadzielnia w Kielcach.

Trasa obejmuje Jaskinię Odkrywców i Prochownię razem z nowymi partiami odkrytymi w czasie robót górniczych.

Można tam spotkać stalaktytykolumny naciekowe i nacieki grzybkowe.

Zwiedzanie odbywa się wyłącznie w kaskach, z przewodnikiem.

Jaskinia Odkrywców w Kadzielni powstała z połączenia trzech jaskiń.

Wisi na linie zabezpieczającej, w pełnym ekwipunku, w kasku i stosownym stroju grotołaza, w wąskim kominie skalnym.

Otwory wejściowe i wyjściowe tworzą kontrast z ogromnymi skalnymi półkami górotworu.

Zwiedzanie odbywa się po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji w Speleoklubie Świętokrzyskim w godzinach 9:00 - 12:00, 15:00 - 18:00 lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: jaskiniakadzielnia@gmail.com

Trasę można przejść w ciągu 45 minut.The Cave of Explorers in Kielce

The Cave of Explorers is available to visit, it’s located in the Kadzielnia Reserve in Kielce.

The route includes the Discovery Cave and the Powder Room along with new parts discovered during mining works.

You can find there stalactites, dripstone columns and mushroom infiltration.

Tours take place only in helmets, with a guide.

The Cave of Explorers in Kadzielnia was formed by connecting three caves.

Hangs on a safety rope, fully equipped, in a helmet and appropriate caveman outfit, in a narrow rock chimney.

The entrance and exit openings create a contrast with the huge rocky shelves of the mountain.

Sightseeing takes place after prior telephone reservation at the Świętokrzyski Speleoklub between 9:00 am - 12:00 pm, 3:00 pm - 6:00 pm or by sending an inquiry to the e-mail address: Jaskiniakadzielnia@gmail.com.

The route can be walked in 45 minutes. 


Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Krakowska
Kielce
Tel. 695 213 381