Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach

Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach w miejscowości Kielce Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach w miejscowości Kielce
Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach w miejscowości Kielce

Opis

Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach.

Muzeum Zabawek i Zabawy może zainteresować dzieci, ale także ich rodziców i dziadków. Najmłodsi zwiedzający mogą zobaczyć czym bawiły się starsze pokolenia, a starsi przypomną sobie swoje dzieciństwo. W Muzeum znajduje się ogromna kolekcja zabawek historycznych, współczesnych, a także zabawki etnograficzne pochodzące z różnych regionów Polski i z innych krajów. Najstarszym eksponatem jest lalka z XVIII wieku. W gablotach Muzeum Zabawek w Kielcach są pokazywane pokazywane misie, ołowiane żołnierzyki, dawne pojazdy i całe komplety mebelków dla lalek. Godna uwagi jest ekspozycja poświęcona modelarstwu, na której zgromadzono liczne modele samolotów, statków. W Muzeum Zabawek w Kielcach jest przygotowany kącik, w którym dzieci mogą się pobawić. W holu znajduje się sklepik oferujący zabawki wykonane przez twórców ludowych. Muzeum można zwiedzać w sezonie codziennie prócz poniedziałków w godzinach od 8.00 do 16.00, po sezonie od 9.00 - 17.00.


The Museum of Toys and Play in Kielce.

The Museum of Toys and Play can interest children, but also their parents and grandparents. The youngest visitors can see what the older generations played with, while the older visitors will recall their childhood. The Museum has a huge collection of historical and modern toys, as well as ethnographic toys from various regions of Poland and other countries. The oldest exhibit is a doll from the 18th century. The showcases of the Museum of Toys in Kielce display teddy bears, lead soldiers, old vehicles, and entire sets of doll furniture. Noteworthy is the exposition devoted to modeling, which gathered numerous models of aircraft, ships. The Museum of Toys in Kielce has a corner where children can play. There is a store in the lobby offering toys made by folk artists. 

The museum can be visited during the season every day except Mondays from 8:00 am to 4:00 pm, after the season from 9:00 am to 5:00 pm.  

Lokalizacja