Pałac Zielińskiego - Dom Środowisk Twórczych w Kielcach

Pałac Zielińskiego - Dom Środowisk Twórczych w Kielcach w miejscowości Kielce Pałac Zielińskiego - Dom Środowisk Twórczych w Kielcach w miejscowości Kielce
Pałac Zielińskiego - Dom Środowisk Twórczych w Kielcach w miejscowości Kielce

Opis

Pałacyk Zielińskiego - Dom Środowisk Twórczych w Kielcach

Pałac Tomasza Zielińskiego w Kielcach jest położony w pobliżu Pałacu Biskupów Krakowskich i Parku StaszicaWe wnętrzu pałacyku znajduje się kilkanaście pomieszczeń: Sala Koncertowa, Sala Klubowa, Sala Portretowa, kawiarnia, biblioteka, dwie baszty, oranżeria. W otoczeniu pałacyku znajduje się ogród, a w nim słup pamiątkowy, rzeźby, okolicznościowe wystawy, w okresie letnim kawiarenka pod parasolami.  Pałacyk swą nazwę zawdzięcza Tomaszowi Zielińskiemu, który w latach 1847 - 58 dzierżawił obiekt od rządu i przekształcił go w kompleks pałacowo - ogrodowy. Urządził w pałacyku muzeum oraz ośrodek mecenatu artystów, w którym gościł znanych malarzy: Józefa Szermentowskiego, Januarego Suchodolskiego, Wojciecha Gersona, Franciszka Kostrzewskiego. Od 1985 roku jest siedzibą Domu Środowisk Twórczych, który jest organizatorem wystaw prac, koncertów, a także spotkań z ludźmi sztuki, nauki i polityki.


The Zieliński Palace - T
he House of Creative Environments in Kielce
The Tomasz Zieliński Palace in Kielce is located near the Palace of the Cracow Bishops and Staszic Park.  Inside the palace there are a dozen rooms: Concert Hall, Club Hall, Portrait Hall, café, library, two towers, and an orangery. The palace is surrounded by a garden with a memorial pillar, sculptures, occasional exhibitions, and a cafe under umbrellas in the summer.  The palace owes its name to Tomasz Zielinski, who in 1847-58 leased the building from the government and transformed it into a palace - garden complex. He organized a museum and a patronage center for artists in the palace, where he hosted famous painters: Józef Szermentowski, January Suchodolski, Wojciech Gerson, Franciszek Kostrzewski. Since 1985 it has been the seat of the House of Creative Environments, which organizes exhibitions of works, concerts and meetings with people of art, science and politics. 

Lokalizacja