Zamek Królewski w Chęcinach

Zamek Królewski w Chęcinach w miejscowości Chęciny Zamek Królewski w Chęcinach w miejscowości Chęciny
Zamek Królewski w Chęcinach w miejscowości Chęciny
Zamek Królewski w Chęcinach w miejscowości Chęciny
Zamek Królewski w Chęcinach w miejscowości Chęciny

Opis

Zamek Królewski w Chęcinach

Zamek w Chęcinach wzniesiono na przełomie XIII i XIV stulecia, od początku był miejscem ważnych wydarzeń politycznych. Prawdopodobnie tutaj czasowo był przechowywany skarbiec archidiecezji gnieźnieńskiej, a także skarbiec koronny. W połowie XIV wieku zamek stał się jedną z najpotężniejszych warowni w całej Polsce.

Chęciński zamek był rezydencją rodzin królewskich. Gościły tu: Adelajda - druga żona Kazimierza Wielkiego oraz jego siostra - Elżbieta, która sprawowała rządy w imieniu swego syna Ludwika Węgierskiego. Mieszkała tu królowa Bona Sforza. Okres świetności twierdzy w Chęcinach zakończył się w XVIII wieku za sprawą ataków Szwedów, którzy dwukrotnie ją zniszczyli. Obecnie zamek chęciński jest zrekonstruowanyOdbudowano wieże, we wschodniej baszcie urządzono punkt widokowy.

Cały obiekt jest udostępniony do zwiedzania. Zamek w Chęcinach można zwiedzać indywidualnie po zakupie biletu lub z przewodnikiem po uprzedniej rezerwacji.

Ciekawą alternatywą jest także nocne zwiedzanie Chęcin, które należy poprzedzić rezerwacją.


The Castle in Chęciny

The castle in Chęciny was erected at the turn of the 13th and 14th century, and from the beginning it was a place of important political events. Probably the treasury of the Gniezno archdiocese and the treasury of the crown were temporarily stored here. By the mid-14th century, the castle had become one of the most powerful strongholds in all of Poland. Chęciny castle was a residence of royal families. The guests here were: Adelaide, the second wife of Casimir the Great, and his sister, Elizabeth, who ruled on behalf of her son Louis of Hungary. Queen Bona Sforza lived here. The heyday of the fortress in Chęciny ended in the 18th century due to attacks of the Swedes, who destroyed it twice. At present the Chęciny castle is reconstructed. 

The towers were rebuilt and the eastern tower was converted into a viewing point. The entire facility is available to visit. Chęciny Castle can be visited individually after buying a ticket or with a guide after previous reservation.  An interesting alternative is also the night visit to Chęcin, which should be preceded by a reservation.

Lokalizacja