Ratusz w Sandomierzu

ul. Rynek
27-600 Sandomierz

Opis

Ratusz w Sandomierzu

Przepiękny Ratusz w Sandomierzu znajduje się w centralnej części Rynku.

Pierwszy ratusz został tu wzniesiony po najeździe Litwinów w 1349 roku.

W XVI wieku ratusz został rozbudowany.

Wysoka, ośmioboczna wieża została dobudowana w XVII wieku.

Na ścianie południowej sandomierskiego ratusza mieści się zegar słoneczny wykonany przez Tadeusza Przypkowskiego, byłego właściciela muzeum zegarów w Jędrzejowie.

Od strony wschodniej przed ratuszem jest figura Matki Boskiej Niepokalanej z 1776 roku, ustawiona na pamiątkę misji świętej w 1770 roku.

W ratuszu jest usytuowany oddział Muzeum Okręgowego, Urząd Stanu Cywilnego, a w podziemiach klub "Lapidarium".

O godzinie 12.00 z wieży ratuszowej w Sandomierzu można usłyszeć hejnał sandomierski.
The City Hall in Sandomierz

The beautiful Sandomierz City Hall is located in the central part of the Market Square.

The first city hall was erected here after the Lithuanian invasion in 1349.
In the 16th century the City Hall was extended.
A high octagonal tower was added in the 17th century.
On the southern wall of the Sandomierz City Hall is a sundial made by Tadeusz Przypkowski, former owner of the clock museum in Jędrzejów.
On the eastern side in front of the City Hall there is a statue of Our Lady Immaculate from 1776, set up to commemorate the Holy Mission of 1770.
The City Hall is located a branch of the District Museum, the Registry Office and in basement club the "Lapidarium".
At 12.00 from the tower of the City Hall in Sandomierz you can hear the Sandomierz bugle call.Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Rynek
27-600 Sandomierz

Zobacz również

Popularne miejscowości