Góry Pieprzowe w Sandomierzu


27-600 Sandomierz

Opis


Góry Pieprzowe w Sandomierzu
Góry Pieprzowe popularnie zwane "Pieprzówkami" to rezerwat geologiczno - przyrodniczy, znajduje się na wschodnim krańcu Gór Świętokrzyskich, na obszarze miasta Sandomierza.

To bardzo urzekający zakątek z przepięknym widokiem na Wisłę i starówkę Sandomierza.

Blisko miasta dostępny jest urokliwy obszar przyrody z unikatami na skalę Europy.

W tym miejscu rosną masowo dzikie róże.

W Górach Pieprzowych odsłaniają się stare skały kambryjskie liczące setki milionów lat.

Warto je zobaczyć, bo to jedyne takie miejsce w Europie. 

Skały są dziś pokryte miejscami warstwą lessu.

Różnica poziomów między lustrem Wisły w dole a najwyższymi szczytami to około 60 metrów, trasa przez Pieprzówki ma około 3 km.

Na lessie wytworzyła się charakterystyczna roślinność stepowa, która jest pod ochroną, np: wisienka karłowata czy ostnica włosowata.

Pieprzówki jest jedynym miejscem w Polsce gdzie występuje krwawnik szczecinkolistny, dzika róża Rosa Wagae która tu rośnie jest ewenementem w skali europejskiej.

Jest to obszar kryjący dużo unikatów przyrodniczych, który warto zwiedzić.

The Pepper Mountains in Sandomierz
The Pepper Mountains popularly known as "Pieprzówki" are a geological - natural reserve, located on the eastern edge of the Swietokrzyskie Mountains, in the area of Sandomierz.

It’s a very charming place with a beautiful view of the Vistula River and the old town of Sandomierz.

Close to the city is available a charming natural area with unique features in Europe.

In this place are growing en masse wild roses.

Ancient Cambrian rocks, hundreds of millions of years old, are exposed in the Pepper Mountains.

It worth to see, because it’s unique such place in Europe.

The rocks are now covered with a layer of loess.

The difference of the levels between the Vistula mirror below and the highest peaks is about 60 meters, the route through Pieprzówki is about 3 km long.

The characteristic steppe vegetation has developed on the loess, which is under protection, for example: dwarf cherry or Stipa.

Pieprzówki Street is the only place in Poland where yarrow grows, the wild rose Rosa Wagae which grows here is a rarity on a European scale.It’s an area that hides a lot of unique natural features which worth to visit. 

Podstawowe informacje
Lokalizacja

27-600 Sandomierz

Zobacz również

Popularne miejscowości