Ustka


Ustka

Opis

UstkaUstka jest nadmorskim kurortem mającym szczególne walory klimatyczne i krajobrazowe.Atrakcje w UstceUstka szczyci się pięknymi, piaszczystymi plażami, oferuje kąpiele wodne, spacery po lesie, parku i wzdłuż plaż.

Na wybrzeżu turystów wita pomnik ładnej syrenki.

W Ustce znajduje się port rybacki oraz żeglarski, z którego można wypłynąć w rejs statkiem po morzu lub na połów ryb.

Dostępne są trasy rowerowe, spływy kajakowe, przejażdżki konne, korty tenisowe.

Warto też wybrać się na Wydmę Orzechowską.Wydma OrzechowskaWydma Orzechowska to nazwa ścieżki dydaktycznej w Orzechowie Morskim, który leży 3 km od Ustki.

Trasa prowadzi przez las oraz Wydmę Orzechowską specjalnie wyznaczonym szlakiem.

Na szlaku zostało ustawionych 11 tablic informacyjnych dotyczących stanowisk roślinnych na wydmie oraz etapów jej rozwoju.

Wydma Orzechowska to ciekawa atrakcja turystyczna, którą warto odwiedzić.Zabytki w UstceMiasto oferuje urocze zaułki z ciekawymi zabytkami.

Zachowały się tu dawne domy rybackie i przedwojenne pensjonaty.

Efektownym zabytkiem jest też latarnia morska w Ustce, warto też odwiedzić klimatyczne Muzeum Chleba i Muzeum Ziemi Usteckiej.Muzeum Chleba w UstceMuzeum Chleba w Ustce to jedno z nielicznych miejsc tego typu w Polsce.

Na poddaszu starej piekarni Eugeniusza Brzóski zobaczymy dawny sprzęt piekarniczy, m.in. XVII-wieczne urządzenie do wyrabiania ciasta, mieszadła do ciast i masy kremowej czy gofrownice z początku XX wieku.
Warto zobaczyć w Muzeum Chleba przedwojenny automat do sprzedaży cukierków oraz jedną z pierwszych lodówek.
Eugeniusz Brzóska jest Ambasadorem Ustki.

Ten tytuł jest przyznawany osobom, które przyczyniają się do promocji Ustki w kraju i zagranicą.Muzeum Ziemi UsteckiejMuzeum Ziemi Usteckiej mieści się w odnowionym XVIII-wiecznym budynku.

Inicjatorem powstania Muzeum jest Towarzystwo Przyjaciół Ustki, od 1995 roku organizuje festyny i akcje charytatywne z przeznaczeniem na ten cel.
UstkaUstka is a seaside resort with a special climate and landscape.Attractions in UstkaUstka boasts beautiful, sandy beaches, offers water swimming, walks in the forest, park and along the beaches.
On the coast, tourists are greeted by a statue of a pretty mermaid.
In Ustka there is a fishing and sailing port, from where you can take a cruise on the sea or go fishing.
There are biking trails, canoeing, horseback riding and tennis courts.
A trip to the Orzechowska Dune is also worthwhile.


Orzechowska Dune


Orzechowska Dune is the name of the educational path in Orzechowo Morskie, which lies 3 km from Ustka.
The trail leads through the forest and the Orzechowska Dune along a specially designated route.
On the trail, there are 11 information boards concerning plant stands on the dune and stages of its development.
Orzechowska Dune is an interesting tourist attraction worth visiting.Monuments in Ustka


The town offers charming backstreets with interesting monuments.
There are old fishing houses and pre-war boarding houses.
The lighthouse in Ustka is also an impressive monument, it is also worth visiting the climatic Museum of Bread and the Museum of Ustka Land.


The Museum of Bread in Ustka


The Museum of Bread in Ustka is one of the few places of its kind in Poland.
In the attic of Eugeniusz Brzóska's old bakery, you can see old bakery equipment, including a seventeenth-century dough kneading machine, mixers for cakes and cream batter, or waffle irons from the early twentieth century.
Worth seeing in the Bread Museum is a pre-war candy vending machine and one of the first refrigerators.
Mr. Eugeniusz Brzóska is the Ambassador of Ustka.
This title is awarded to people who contribute to the promotion of Ustka in the country and abroad.


Museum of the Ustka Land


Museum of the Ustka Land is located in the renovated eighteenth-century building.
The initiator of the creation of the Museum is the Association of Friends of Ustka, since 1995 it organizes festivals and charity events for this purpose.
Podstawowe informacje
Lokalizacja

Ustka

Zobacz również

Popularne miejscowości