Władysławowo

Władysławowo
Władysławowo
Władysławowo
Władysławowo
Władysławowo
Władysławowo
Władysławowo
Władysławowo


Władysławowo

Opis

WładysławowoMiasto położone nad otwartym Morzem Bałtyckim między Mierzeją Helską a Przylądkiem Rozewie.

Jest to siedziba gminy miejsko - wiejskiej, w jej skład wchodzą następujące miejscowości: Chłapowo, Ostrowo, Karwia,  Tupadły, Chałupy, a także kąpielisko Jastrzębia Góra.

Początkowo znajdowała się tu osada rybacka, która nosiła nazwę Wielka Wieś.

Osada została przekazana w prezencie przez Księcia pomorskiego Mściwoja II rycerzowi Piotrowi Głabuszy.PlażaNajwiększą atrakcją Władysławowa jest piaszczysta i szeroka plaża, czysta woda oraz powietrze bogate w leczniczy jod.

Na plaży jest zjeżdżalnia wodna, jest to duża atrakcja dla najmłodszych.

We Władysławowie w okresie letnim czynne jest 5 strzeżonych kąpielisk, nad bezpieczeństwem wypoczywających turystów czuwają doświadczeni ratownicy.

Na plaży odbywają się zawody piłki plażowej i nożnej.PortPort posiada dwa nabrzeża, które są umiejscowione na wschodniej oraz zachodniej stronie.

Zachodnia estakada służy dla turystów jako molo spacerowe.

Port jest zaliczany do najważniejszych portów rybackich położonych nad Bałtykiem.Dom RybakaPrzy ulicy generała Hallera we Władysławowie znajduje się biuro Urzędu Miejskiego, który jest umiejscowiony w dawnym Domu Rybaka.

Obecnie jest to atrakcja dla turystów.

Mieści się w nim wystawa Rękodzieła Kaszubskiego, a także wystawa fotograficzna.

Na szczycie wieży Domu Rybaka jest usytuowany taras widokowy.  Hallerówka Oddział Muzeum Ziemi Puckiej Położony w zabytkowym obiekcie przy ulicy Morskiej 6 we Władysławowie.

Drewniana willa wybudowana w 1924 r. należała do generała Józefa Hallera oraz jego rodziny.

Józef Haller spędzał w niej wakacje letnie, często zapraszano na wypoczynek harcerzy oraz członków innych organizacji młodzieżowych.

Po II wojnie światowej obiekt był w zarządzie Miasta Władysławowa i pełnił funkcję lokalu komunalnego.

W 1981 r. został przekazany Zarządowi Nadmorskiego Parku Krajobrazowego na siedzibę oraz działalność muzealną.

Utworzono wtedy pierwszą izbę pamięci Hallera.

W 2000 r. otwarto w „Hallerówce” Centrum Pamięci gen. J. Hallera i Błękitnej Armii.
Od czerwca 2013 r. obiekt stał się oddziałem Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku.

Obecnie znajduje się tam stała ekspozycja pt. Gen. Józef Haller na Pomorzu - Dla Ciebie Polsko i dla Twej Chwały.

Do najcenniejszych zbiorów należą rzeczy osobiste generała podarowane przez jego synową Izabellę Haller.WładysławowoA city located on the open Baltic Sea between Mierzeja Hel and Cape Rozewie.

It’s the headquarter of an urban-rural municipality and includes the following cities: Chłapowo, Ostrowo, Karwia, Tupadły, Chałupy, and the bathing resort of Jastrzębia Góra.

Initially, there was a fishing settlement called Wielka Wieś.

The settlement was given as a gift by Duke Mściwój of Pomerania to knight Piotr Głabusza.The beachThe biggest attraction of Władysławowo is the sandy and wide beach, clean water and air rich in therapeutic iodine.

There's a water slide on the beach which is a big attraction for the youngest.

In Władysławowo in the summer there are 5 guarded bathing beaches. Experienced lifeguards watch over the safety of tourists.

On the beach there are beach volleyball and soccer competitions.The Harbour


The port has two quays, which are located on the east and west side.

The western flyover serves as a walking pier for tourists.

The port is considered one of the most important fishing ports located on the Baltic Sea.Fisherman's HouseIn General Haller Street in Władysławowo there is an office of the City Council which is located in the former Fisherman's House.

Currently it's an attraction for the tourists.

It houses an exhibition of Kashubian handicrafts as well as a photographic exhibition.

At the top of the Fisherman's House tower there is an observation deck.  Hallerówka Branch of the Museum of the Puck Land Located in a historic building at 6 Morska Street in Władysławowo.

The wooden villa built in 1924 belonged to general Józef Haller and his family.

Józef Haller used to spend there summer vacations, scouts and members of other youth organisations were often invited there.

After World War II, the building was administered by the town of Władysławowo and served as a municipal dwelling.

In 1981 it was handed over to the Board of the Seaside Landscape Park in order to house the museum.

It was then that the first Haller Memorial Chamber was created.

In 2000, the Gen. J. Haller and the Blue Army Memorial Center was opened in "Hallerówka".

Since June 2013, the building has been a branch of the Puck Land Museum in Puck.

Currently, it’s located a permanent exhibition entitled Gen. Józef Haller in Pomerania - For You, Poland and Your Glory.

Among the most valuable exhibits are the general's personal belongings donated by his daughter-in-law Izabella Haller.Podstawowe informacje
Lokalizacja

Władysławowo