Malinowska Skała w Beskidzie Śląskim


Szczyrk

Opis

Malinowska Skała w Beskidzie ŚląskimMalinowska Skała (1152 m n.p.m.) jest szczytem wznoszącym się w głównym grzbiecie Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim.

Z tego szczytowego punktu odchodzą grzbiety: przez Malinów ku Przełęczy Salmopolskiej, grzbiet ku Baraniej Górze, grzbiet ku Skrzycznemu oraz krótki grzbiet Kościelca.

Malinowska Skała, Malinów i Przełęcz Salmopolska zbudowane są z tzw. zlepieńców z Malinowskiej Skały.

Są to zlepieńce kwarcowe, które zawierają okruchy łupków mikowych i granitów.

Na północ od szczytu ten zlepieniec buduje wychodnię skalną w kształcie ambony o długości 13 m i wysokości około 5 m.

Wychodnia na Malinowskiej Skale to jeden z symboli Beskidu Śląskiego, który można zobaczyć na wielu zdjęciach i widokówkach.

Stanowi ona pomnik przyrody nieożywionej.

Ciekawostką jest naturalny staw o średnicy około 10 m.The Rock Malinowska in the Silesian BeskidsThe Malinowska Rock (1152 m) is a peak rising in the main ridge of the Ram Mountain in the Silesian Beskids.

From this peak point the following ridges descend: through Malinów towards the Salmopolska Pass, the ridge towards the Ram Mountain, the ridge towards Skrzyczny and the short ridge of Kościelec.

The Malinowska Rock, Malinów and the Salmopolska Pass are built of the so-called conglomerates from the Malinowska Rock.

These are quartz conglomerates that contain crumbs of micaceous schist and granite.

To the north of the summit this conglomerate builds a rock outcrop in the shape of a pulpit 13 m long and about 5 m high.

The outcrop on the Malinowska Rock is one of the symbols of the Silesian Beskids that can be seen in many pictures and postcards.

It’s a monument of inanimate nature.

An interesting fact is a natural pond with a diameter of about 10 m.
Podstawowe informacje
Lokalizacja

Szczyrk

Zobacz również

Popularne miejscowości