Wodospad w Sopotni Wielkiej


Sopotnia Wielka

Opis

Wodospad w Sopotni Wielkiej

Sopotni Wielkiej, leżącej pomiędzy Jeleśnią i Korbielowem, w Beskidzie Żywieckim, można podziwiać piękny wodospad który opada szeroką kaskadą w dół, na potoku o tej samej nazwie co miejscowość - Sopotnia Wielka.

Wodospad w Sopotni Wielkiej to najwyższa kaskada w Beskidach.

Jej wysokość to około 10 m, jest lekko wysunięta do przodu, prawie pod samym mostem.

Na potoku istnieją liczne progi skalne z wodospadami. 

Aby w pełni ocenić walory tego przepięknego miejsca, trzeba zejść po głazach do podnóża wodospadu, po kamienistym stoku zbudowanym z piaskowców.

Schodząc w dół trzeba uważać ponieważ u progu wodospadu woda wybiła kocioł eworsyjny o głębokości 5 m, w którym są silne zawirowania wody.

Wodospad w Sopotni Wielkiej jest pomnikiem przyrody, dodatkowo strome brzegi potoku są porośnięte przez naturalny grąd.The Waterfall in the Great Sopotnia

In the Great Sopotnia located between Jeleśnia and Korbielów in Beskid Żywiecki you can admire a beautiful waterfall that descends in a wide cascade down on the stream with the same name as the city - Great Sopotnia.

The waterfall in the Great Sopotnia is the highest cascade in Beskidy Mountains.

Its height is about 10 m, it is slightly put forward, almost under the bridge itself.

There are many rock steps with waterfalls on the stream.

In order to fully appreciate the advantages of this beautiful place, you have to go down the boulders to the foot of the waterfall, along a rocky slope made of sandstone.

Going down you have to be careful because at the waterfall's threshold the water has broken a 5-meter deep evacuation boiler in which there are strong water whirls.

The waterfall in the Great Sopotnia is a natural monument, and the steep banks of the stream are covered with natural oak-hornbeam forests.

Podstawowe informacje
Lokalizacja

Sopotnia Wielka

Zobacz również

Popularne miejscowości