Góra Żar w Beskidzie Małym


Międzybrodzie Żywieckie

Opis

Góra Żar w Beskidzie Małym

Popularny szczyt w Beskidzie Małym, leżący niedaleko Żywca, góruje ponad Czernichowem, Międzybrodziem Żywieckim i Międzybrodziem Bialskim.

Do podnóża Góry Żar można dojechać samochodem Międzybrodzia Żywieckiego lub wejść pieszo czerwonym szlakiem od strony Porąbki.Atrakcje na Górze Żar

Na szczycie zobaczymy piękną panoramę okolicy oraz zbiornik wodny Elektrowni Szczytowo - Pompowej Porąbka-Żar, udostępnionej do zwiedzania.

Na szczycie działa tor saneczkowy, są trasy rowerowe i punkty z gastronomią.

Niesamowitą atrakcją są paralotniarze, którzy licznie startują ze szczytu.

Kolorowe paralotnie często wzbijają się ponad szczytem.

Za zbiornikiem warto podążyć na pobliski szczyt Kiczerę, z której możemy podziwiać piękne widoki

Można oglądać z bliska szybowce i samoloty, istnieje tu szkoła szybowcowa, a także są organizowane zawody.Jeziora u podnóża Góry Żar

Dodatkowa bliskość Jeziora Międzybrodzkiego i Jeziora Żywieckiego dostosowanych do uprawiania sportów wodnych, sprawia że obszar ten jest bardzo atrakcyjny dla turystów.

Jezioro Międzybrodzkie to fantastyczne miejsce na plażowanie z ładnymi widokami na góry.The Żar Mountain in the Little Beskids
The popular mountain in the Little Beskids, located near Żywiec, towers over Czernichów, Międzybrodzie Żywieckie and Międzybrodzie Bialskie.
You can reach the foot of the Żar Mountain by car from Międzybrodzie Żywieckie or on foot along the red trail from Porąbka.


Attractions on the Żar Mountain
At the top you will be greeted by a beautiful panorama of the area and the water reservoir of the Porąbka-Żar Peak-and-Pump Power Plant, open to the public.
There is a sledding track, bicycle routes and refreshment facilities.
A great attraction are the paragliders that take off from the top in large numbers.
Colorful paragliders often soar above the summit.
Behind the reservoir it is worth going to the nearby peak Kiczera, from which we can admire the beautiful views. 
You can watch gliders and airplanes up close, there is a gliding school here, and competitions are also held.


Lakes at the foot of Żar Mountain
The proximity of Międzybrodzkie Lake and Żywiec Lake, both suitable for water sports, makes the area very attractive for tourists.
The Międzybrodzkie Lake is a fantastic place for sunbathing with nice views of the mountains. 

Podstawowe informacje
Lokalizacja

Międzybrodzie Żywieckie

Zobacz również

Popularne miejscowości