Przełęcz Przysłop w Beskidzie Sądeckim

Przełęcz Przysłop w Beskidzie Sądeckim
Przełęcz Przysłop w Beskidzie Sądeckim
Przełęcz Przysłop w Beskidzie Sądeckim
Przełęcz Przysłop w Beskidzie Sądeckim


Obidza

Opis

Przełęcz Przysłop w Beskidzie Sądeckim

Malownicza polana i przysiółek są doskonałym punktem widokowym. Znajduje się w Beskidzie Sądeckim, między szczytami Dzwonkówki i Kuba.

Przez Przełęcz Przysłop przechodzi Główny Szlak BeskidzkiNa polanie znajduje się kilka gospodarstw.

W latach 1876-79 przez Przysłop wędrowali furkami, dawny pojazd konny, kuracjusze ze Starego Sącza do Nowego Targu, ponieważ w Starym Sączu powstała już linia kolejowa.


Partyzanci na Przełęczy

Ciekawostką jest, że na przełęczy Przysłop znajduje się pomnik partyzantów Armii Krajowej z oddziału „Wilk” dowodzonego przez por. Krystiana Więckowskiego „Zawiszę” z okresu II wojny światowej, który informuje o pięciu partyzantach poległych w tym miejscu.

Przełęcz była kryjówką wielu partyzantów, Niemcy wielokrotnie organizowali obławy.

Po jednej z takich nieudanych akcji 8 grudnia 1944 roku Niemcy dopuścili się makabrycznej zbrodni, w odwecie za nieudaną obławę spalili żywcem sześcioosobową rodzinę Fijasów.

Dla upamiętnienia tego tragicznego wydarzenia postawiono na miejscu spalonego domu drewnianą kapliczkę.  


Szlaki na przełęcz Przysłop:


Szlak czerwony z Krościenka nad Dunajcem, 2h 50 minut.

Szlak czerwony ze schroniska PTTK na Przehybie, 1h 45 minut.

Szlak żółty ze Szczawnicy na skrzyżowanie szlaków pod Dzwonkówką, dalej szlak czerwony 2h 50 minut.

Na przełęcz Przysłop prowadzi Królewski Szlak Rowerowy oznaczony na zielono oraz rowerowy szlak żółty prowadzący ze Szczawnicy.The Przysłop Pass in the Beskid SądeckiThe picturesque glade and the hamlet are an excellent vantage point.

It is located in the Beskid Sądecki, between the peaks of Mt Dzwonkówka and Mt Kuba.

Through the Przysłop Pass passes the Main Beskid Trail.

There are several farms on the clearing.

In the years 1876-79 tourists from Stary Sącz to Nowy Targ used to travel through the Przysłop Pass by wagon, an old horse-drawn vehicle, because in Stary Sącz

a railroad line had already been established in Stary Sacz.Partisans on the Mountain PassThe interesting thing is that on the Przysłop Pass there is a monument of Home Army partisans from the unit "Wilk" commanded by Lieutenant Krystian Więckowski "Zawisza" from the period of World War II, which informs about five partisans killed in this place.

The pass was a hiding place for many partisans and the Germans repeatedly organized manhunts.

After one of such unsuccessful raids on 8th December 1944 the Germans committed a macabre crime. In retaliation for the unsuccessful raid they burnt alive six members of the Fijas family.

To commemorate this tragic event a wooden chapel was erected on the place of the burnt house.  


Routes to the Przysłop Pass:The red trail from Krościenko nad Dunajcem, 2h 50 min

The red trail from the PTTK mountain hostel on Mt Przehyba, 1h 45 minutes

The yellow trail from Szczawnica to the crossroads of trails below Dzwonkówka, then the red trail, 2h 50 minutes

The Royal Cycling Trail marked in green and the yellow trail from Szczawnica lead to the Przysłop Pass

Podstawowe informacje
Lokalizacja

Obidza