Podziemna Trasa Turystyczna w Sandomierzu

ul. Rynek 10
27-600 Sandomierz
Tel. 15 832 08 43

Opis

Podziemna Trasa Turystyczna w SandomierzuPodziemna Trasa Turystyczna w Sandomierzu jest popularną atrakcją w Sandomierzu, chętnie odwiedzana przez turystów.

Podziemia znajdują się w kamienicy Oleśnickich stojącej przy Rynku.

Lochy w Sandomierzu od zawsze owiane były tajemnicą i licznymi legendami.

Podania głoszą, że tutaj zginęła bohaterka Halina Krempianka, ratując miasto przed Tatarami.

Wprowadziła Tatarów podstępem do podziemi, obiecując im tajne dojście do grodu.

Zaprowadziła ich jednak w ślepy zaułek, a tymczasem wtajemniczeni Sandomierzanie zasypali wejście.

Bohaterska Halina przypłaciła to życiem.

Sandomierskie podziemia były schronieniem dla mieszkańców miasta w czasach niebezpieczeństwa.

W XX wieku istnienie podziemnych labiryntów było przyczyną wielu katastrof budowlanych w Sandomierzu, dlatego naukowcy ruszyli do pracy, by uchronić Starówkę przed zagładą sandomierską.

Wtedy przebadano i zabezpieczono wielkie, kilkukondygnacyjne podziemne miasto.

Efektem tych prac jest udostępniona dla turystów Podziemna Trasa Turystyczna, czas przejścia trasy to około 45 minut.
The Underground Tourist Route in Sandomierz


The Underground Tourist Route in Sandomierz is a popular attraction in Sandomierz, willingly visited by tourists.
The undergrounds are located in the Oleśnicki's tenement house standing by the Market Square.
Dungeons in Sandomierz have always been shrouded in mystery and numerous legends.
Legend has it that the heroine Halina Krempianka died here, saving the city from the Tatars.
She tricked the Tatars into the underground, promising them a secret access to the castle.
However, she led them to a dead end, and in the meantime the Sandomierz insiders buried the entrance.
Halina's heroism paid with her life.
The Sandomierz underground was a shelter for city residents in times of danger.
In the 20th century, the existence of underground labyrinths was the cause of many building disasters in Sandomierz, so scientists set to work to save the Old Town from Sandomierz's destruction.
This is when the huge underground city, several storeys high, was surveyed and secured.
The result of this work is the Underground Tourist Route, available for tourists, the route takes about 45 minutes.


Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Rynek 10
27-600 Sandomierz
Tel. 15 832 08 43

Zobacz również

Popularne miejscowości