Brama Opatowska w Sandomierzu

ul. Opatowska 21/19
27-600 Sandomierz
Tel. 668 713 522

Opis

Brama Opatowska w SandomierzuBrama Opatowska w Sandomierzu jest jedną z najlepiej zachowanych gotyckich bram miejskich w Polsce.

Została ufundowana w XIV wieku przez króla Kazimierza Wielkiego.

W XVI wieku bramę podwyższono, dodatkowo zwieńczono ją renesansową attyką.

Sandomierskie umocnienia kryły dawniej 4 bramy: Zawichojską, Krakowską, Lubelską i Opatowską - jedyną do dziś zachowaną.

Do miasta można też było wejść poprzez furty Zamiejską i Dominikańską.

Ta ostatnia stoi do dziś niedaleko Bramy Opatowskiej.

Ponadto było 21 baszt obronnych, które wraz z murami miejskimi zachowanymi przy ul. Żydowskiej, stanowiły fortyfikacje Sandomierza.

Brama Opatowska jest udostępniona dla turystów, ze szczytu gotyckiej budowli na tarasie widokowym można podziwiać przepiękną panoramę miasta i okolic.The Abbot's Gate in Sandomierz


The Opatowska Gate in Sandomierz is one of the best preserved Gothic town gates in Poland.
It was founded in the fourteenth century by King Casimir the Great.
In the 16th century the gate was raised and additionally it was crowned with a Renaissance attic.
Sandomierz's fortifications used to hide 4 gates: Zawichojska, Krakowska, Lubelska and Opatowska gates - the only surviving gate.
It was also possible to enter the town through the Zamiejska and Dominikanska Gates.
The latter still stands today not far from Opatowska Gate.
Moreover, there were 21 defensive towers, which together with the town walls preserved on Żydowska Street, constituted the fortifications of Sandomierz.
Opatowska Gate is open to tourists, from the top of the Gothic building on the observation deck you can admire the beautiful panorama of the city and its surroundings.


Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Opatowska 21/19
27-600 Sandomierz
Tel. 668 713 522

Zobacz również

Popularne miejscowości