Muzeum Diecezjalne Dom Długosza w Sandomierzu

ul. Jana Długosza 9
27-600 Sandomierz
Tel. 15 833 26 70

Opis

Muzeum Diecezjalne Dom Długosza w SandomierzuDom Długosza w Sandomierzu jest jednym z najlepiej zachowanych gotyckich domów mieszkalnych w tym mieście, został ufundowany w 1476 przez słynnego historyka i kronikarza Jana Długosza, kanonika sandomierskiego.

W 1864 roku zabytek oddano pod zarząd kapituły katedralnej.

Sandomierski Dom Długosza - dwukondygnacyjna budowla z czerwonej cegły, ozdobiona wysokimi szczytami i dwuspadowym dachem.

Układ wnętrz z obszerną sienią pośrodku i belkowanymi stropami został odmieniony podczas organizowania Muzeum, ale nadal można zobaczyć ciekawe elementy architektoniczne.

Od 1937 roku w Domu Długosza siedzibę ma Muzeum Diecezjalne, znajdują się tutaj cenne zbiory malarstwa, rzeźby, elementy wystroju architektonicznego, sztukę zdobniczą, ceramikę, meble, numizmatykę, zabytki archeologiczne.Diocesan Museum Długosz House in SandomierzDługosz House in Sandomierz is one of the best preserved Gothic dwelling houses in the city, it was founded in 1476 by the famous historian and chronicler Jan Długosz, Sandomierz canon.

In 1864 the monument was put under the management of the Cathedral Chapter.

Długosz House in Sandomierz - a two-storey red brick building, decorated with high gables and a gable roof.

Interior layout with a spacious hallway in the middle and beamed ceilings was changed during the organization of the Museum, but you can still see the interesting architectural elements.

Since 1937 the Długosz House is home to the Diocesan Museum, which has valuable collections of paintings, sculptures, elements of architectural design, decorative arts, ceramics, furniture, numismatics, archaeological artifacts. 

Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Jana Długosza 9
27-600 Sandomierz
Tel. 15 833 26 70

Zobacz również

Popularne miejscowości