Zamek Królewski w Sandomierzu

ul. Zamkowa 12
27-600 Sandomierz
Tel. 698 637 893

Opis

Zamek Królewski w SandomierzuZamek w Sandomierzu pochodzi z XIV wieku.

Badania archeologiczne potwierdziły, że drewniany gród książęcy istniał tu około X wieku.

W XIV wieku król Kazimierz Wielki na miejscu pierwotnej warowni wybudował murowany zamek, który góruje do dziś nad miastem.

Zamek w Sandomierzu został wówczas połączony z murami miejskimi.

Wieża południowo-zachodnia została wybudowana w 1480 roku, w 1525 roku zamek przekształcono w piękną, renesansową rezydencję. 

Później zamek był kilkakrotnie przebudowywany, wybitny architekt i rzeźbiarz Santi Gucci brał udział w tworzeniu jego obecnego kształtu.

Obecnie sandomierski zamek jest siedzibą Muzeum Okręgowego, który prezentuje słynne szachy sandomierskie, odkryte podczas badań wykopaliskowych w XX wieku, wykonane z rogu jelenia w XII wieku, to jedne z najstarszych szachów w Europie.

Muzeum w zamku odznacza się jedyną na świecie muzealną kolekcją biżuterii z krzemienia pasiastego.The Royal Castle in SandomierzThe castle in Sandomierz dates back to the 14th century.

Archaeological research has confirmed that a wooden castle existed here around the 10th century.

In the 14th century, King Casimir the Great built a brick castle on the site of the original fortress.

The Sandomierz Castle was then connected with the city walls.

The southwest tower was built in 1480, and in 1525 the castle was transformed into a beautiful Renaissance residence. 

Later the castle was rebuilt several times, the outstanding architect and sculptor Santi Gucci took part in creating its current shape.

Today the Sandomierz castle is home to the District Museum, which displays the famous Sandomierz chess pieces, discovered during excavations in the 20th century, made from deer horn in the 12th century, some of the oldest chess pieces in Europe.

The castle museum is distinguished by the world's only museum collection of striped flint jewelry.


Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Zamkowa 12
27-600 Sandomierz
Tel. 698 637 893

Zobacz również

Popularne miejscowości