Pałac Buchholtzów w Supraślu

Pałac Buchholtzów w Supraślu w miejscowości Supraśl Pałac Buchholtzów w Supraślu w miejscowości Supraśl
Pałac Buchholtzów w Supraślu w miejscowości Supraśl

Opis

Pałac Buchholtzów w Supraślu

Pałac Buchholtzów w Supraślu to piękny dworek, który łączy cechy włoskiego i francuskiego renesansu z licznymi elementami klasycyzmu i secesji.

Obiekt jest pamiątką po aktywności fabrykantów włókienniczych, Zachertów i Buchholtzów, dzięki którym Supraśl z małej osady przeobraził się w bardzo dobrze funkcjonujący ośrodek przemysłowy. Pałac początkowo należał do Wilhelma Zacherta.

Swoją formę zachowaną do dziś zyskał na początku XX wieku, gdy był już własnością Adolfa Buchholtza juniora.

Adolf rozbudował willę w związku ze swoim ślubem z Adelą, córką łódzkiego potentata Scheiblera.

Przebudowa była warunkiem ożenku postawionym przez rodziców Adeli, którzy chcieli, by Adolf przygotował godne mieszkanie dla ich córki.

W efekcie trwających 13 lat prac, dwukondygnacyjny dom przekształcił się w reprezentacyjny pałac.
Pod koniec 1903 Adolf zginął w tragicznym wypadku.

Został pochowany na cmentarzu ewangelickim w Supraślu, gdzie wkrótce wzniesiono ogromną kryptę z kaplicą i grobowcem, zaprojektowane przez warszawskiego architekta Hugo Kudera.
W czasie II wojny światowej pałac został ograbiony, a następnie zdewastowany przez żołnierzy Armii Czerwonej.

Po wojnie obiekt przeznaczono na szkołę, co prawdopodobnie uchroniło go przed całkowitym zniszczeniem.

Od 1959 roku w pałacu mieści się Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera, w gronie absolwentów wymienia się między innymi znanego malarza Leona Tarasewicza.
Kompleks pałacowo-parkowy Buchholtzów w Supraślu jest obecnie jedynym zachowanym kompleksem rezydencjonalnym w województwie podlaskim.

Zachwyca bogatym wystrojem i efektownymi, secesyjnymi zdobieniami, uznawany jest za jeden z najbardziej wartościowych zabytków w regionie.The Buchholtz Palace in Supraśl

Buchholtz Palace in Supraśl is a beautiful manor house, which combines features of Italian and French Renaissance with numerous elements of Classicism and Art Nouveau.

The building is a souvenir of the activity of textile manufacturers, the Zachert and Buchholtz families, thanks to whom Supraśl was transformed from a small settlement into a very well functioning industrial center.

The palace originally belonged to Wilhelm Zachert.

Its form, preserved until today, was given to it at the beginning of the 20th century, when it was already owned by Adolf Buchholtz junior.

Adolf expanded the villa in connection with his marriage to Adela, daughter of Łódź tycoon Scheibler.

Reconstruction was a condition of the marriage set by Adela's parents, who wanted Adolf to prepare a decent home for their daughter.

As a result of 13 years of work, the two-storey house was transformed into a representative palace.

At the end of 1903 Adolf died in a tragic accident.

He was buried in the Evangelical cemetery in Supraśl, where soon a huge crypt with a chapel and a tomb, designed by the Warsaw architect Hugo Kuder, was built.

During World War II the palace was plundered and then devastated by Red Army soldiers.

After the war the building was used as a school, which probably saved it from total destruction.

Since 1959, the palace has been home to the Artur Grottger High School of Fine Arts, whose graduates include the famous painter Leon Tarasewicz.

The palace and park complex of the Buchholtz family in Supraśl is currently the only preserved residential complex in Podlaskie province.

It delights with its rich decor and impressive Art Nouveau ornaments. It is considered to be one of the most valuable monuments in the region.


Lokalizacja