Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska w miejscowości Białowieża Puszcza Białowieska w miejscowości Białowieża
Puszcza Białowieska w miejscowości Białowieża

Opis

Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska to przepiękny kompleks leśny, który rozciąga się po obu stronach granicy Polski i Białorusi.

Po polskiej stronie Puszczę chroni Białowieski Park Narodowy, w Białorusi Park Narodowy Bieławieżskaja Puszcza.

Od 1979 roku razem tworzą jeden z trzech w Europie globalnych obiektów dziedzictwa światowego UNESCO.

Puszcza leży w zlewisku rzek Narewka oraz Leśna, jest to jedno z najwspanialszych miejsc w Polsce, ostoja dla rzadkich w Europie gatunków roślin i zwierząt.

Od niepamiętnych czasów ten teren podlegał szczególnej ochronie, od 1921 roku Puszcza Białowieska jest chroniona prawnie.

W Puszczy Białowieskiej zachowały się fragmenty lasów o charakterze pierwotnym, a w nich król i symbol Puszczy żubr, który licznie żyje tu na wolności.

W Puszczy możemy spotkać: łosia, jelenia, sarnę, dzika, wilka, rysia, żbiki.

Te zwierzęta możemy podziwiać w Rezerwacie Pokazowym Żubrów.

Puszcza Białowieska to również bogactwo flory.

Wyjątkowe wartości przyrodnicze Puszczy Białowieskiej sprawiają, że turyści chętnie tu przyjeżdżają.Białowieża Forest
The Białowieża Forest is a beautiful forest complex that stretches on both sides of the Polish-Belarusian border.
On the Polish side Białowieża Forest is protected by Białowieża National Park, in Belarus Belovezhskaya Pushcha National Park.
Since 1979 together they form one of the three UNESCO World Heritage Sites in Europe.
The Forest lies in the basin of the Narewka and Lesna rivers, it is one of the most magnificent places in Poland, a refuge for rare European plant and animal species.
From time immemorial this area was subject to special protection, since 1921 the Białowieża Forest is legally protected.
In the Białowieża Forest preserved fragments of primeval forests, and in them the king and symbol of the Forest bison, which lives here in large numbers in the wild.
In the Forest you can meet: elk, deer, roe deer, wild boar, wolf, lynx, wildcat.
These animals can be admired in the Bison reserve.
The Białowieża Forest is also a wealth of flora.
Exceptional natural values of Białowieża Forest makes tourists come here willingly.
Lokalizacja