Kolejka "Białowieski Express"

Kolejka "Białowieski Express" w miejscowości Białowieża Kolejka "Białowieski Express" w miejscowości Białowieża
Kolejka "Białowieski Express" w miejscowości Białowieża

Opis

Kolejka "Białowieski Express"

Białowieski Express pozwala na miłe spędzenie czasu w Białowieży. Wybierając się na przejażdżkę można wiele zobaczyć i poznać historię Białowieży i Puszczy.

Kolejka składa się z lokomotywy i zadaszonego wagonika, jednorazowo może przewieźć 30-osobową grupę.

Początek trasy biegnie od parkingu biura turystycznego PTTK. Kolejkę można też zamówić indywidualnie, na dowóz i odbiór z różnych imprez okolicznościowych.
Kolejka prowadzi dwoma trasami:
Trasa 1 prowadzi przez Białowieżę i 2 pobliskie miejscowości - Podolany II i Podolany I.

Przejeżdżając przez ulicę generała Waszkiewicza jest możliwość obejrzenia zabytków i miejscowej architektury.

Mijamy hotel Białowieski, by dojechać do Białowieży Towarowej, gdzie mieści się zabytkowy budynek stacji towarowej, w którym obecnie mieści się Restauracja Carska.

Ostatnim etapem przejażdżki są miejscowość Podolany II i Podolany I.

Czas przejazdu wynosi ok. 1 godziny i 10 minut.
Trasa 2 jest kontynuacją trasy 1.

Dodatkowo po zwiedzeniu miejscowości Podolany I kolejka wjeżdża do Puszczy, w której można podziwiać jej wielką różnorodność i dzikość.

Po drodze mijane są zabytkowe budynki Nadleśnictwa Białowieża, dalej kolejka dojeżdża do osady robotniczej Grudki (dawniej: Gródek), która leży zaledwie 2 kilometry od granicy z Białorusią.

Z Grudek jest powrót do Białowieży.

Czas przejazdu trasy drugiej to 1 godzina i 30 minut.Railroad "Białowieża Express"

Białowieski Express allows you to spend a pleasant time in the White Tower.

Going for a ride you can see a lot and learn about the history of the White Tower and the Forest.

The train consists of a locomotive and covered carriage, once can carry a group of 30 people.

The route begins at the PTTK tourist office parking lot.

The train can also be ordered individually, for pick-up and drop-off from various special events.

The cable car takes two routes:

Route 1 leads through the White Tower and 2 nearby villages - Podolany II and Podolany I.

Passing General Waszkiewicz street there is a possibility to see the monuments and local architecture.

Pass the Bialowieza hotel to reach the White Tower Freight, where there is a historic freight station building, which now houses the Tsar's Restaurant.

The last stage of the ride is Podolany II and Podolany I.

The ride time is about 1 hour and 10 minutes.

Route 2 is a continuation of Route 1.

Additionally, after visiting Podolany I the train enters the Forest, where you can admire its great diversity and wildness.

Along the way you pass historic buildings of the White Tower Forestry Commission, then the train reaches the workers' settlement of Grudki (formerly: Gródek), which lies just 2 kilometers from the border with Belarus.

From Grudki it’s back to the White Tower.

Travel time for route two is 1 hour and 30 minutes. 

Lokalizacja